Cvičení Povodeň 2018

Ve dnech 16. – 18. května 2018 proběhlo krajské cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení s názvem „Povodeň 2018“. 

Cvičení mělo za cíl prověřit připravenost jednotlivých organizací a jejich kompetentních orgánů, prostředky sloužící k předávání informací a koordinaci kroků vedoucích k minimalizaci škod způsobených povodní. V pátek cvičení doprovázely nácviky zásahů, které v době povodní reálně probíhají. Ze strany Povodí Moravy, s. p. šlo například o odstraňování překážek z vodního toku s pomocí kráčejícího bagru a ve spolupráci s hasiči pak ke stavbě mobilních protipovodňových bariér a odčerpávání vody čerpadly, která jsou součástí protipovodňové ochrany Moravičan.