Den otevřených dveří 24. 3. 2012, Bystřička

V sobotu 24. března měli návštěvníci Bystřičky na Vsetínsku jedinečnou šanci nahlédnout do útrob stejnojmenného vodního díla. V rámci Světového dne vody uspořádal státní podnik Povodí Moravy Den otevřených dveří a téměř 500 lidí si za doprovodu průvodců prohlédlo jednotlivé objekty přehrady, která jinak není pro veřejnost přístupná.

Příchozí si nejdříve prohlédli vypouštěcí věž, hráz, strojovnu a novou štolu, která byla vybudována v rámci nedávné rekonstrukce. Odborný výklad poskytovali zaměstnanci provozu Valašské Meziříčí, návštěvníci zároveň získali letáky s fotografiemi a základními údaji o přehradě.

Vodní dílo Bystřička je jedním z nejstarších děl v České republice a v letošním roce slaví 100 let své existence. Významným podnětem pro zahájení stavby byly ničivé povodně na přelomu devatenáctého a dvacátého století a původně se také počítalo s tím, že přehrada bude zásobovat vodou zamýšlený průplav Dunaj – Odra. V současnosti slouží přehrada zejména ochraně před povodněmi a také k rekreaci.

V souvislosti s významnými „narozeninami“ přehrady proběhne v září tohoto roku další Den otevřených dveří s možností prohlídky vodního díla.