Povodí Moravy otevřelo přístaviště Kunovský les

Povodí Moravy, s. p. otevřelo 4. 8. 2021 zcela nové přístaviště pro veřejnost u Starého Města.Nové přístaviště vytvoří dostatečně kapacitní a technicky vybavené zázemí pro kotvení, které rekreačním plavidlům zajistí možnost pro krátkodobé až střednědobé stání a současně poslouží jako čekací stání před vplutím do plavební komory.