Světový den vody – Den otevřených dveří na přehradách Koryča

Státní podnik Povodí Moravy uspořádal u příležitosti Světového dne vody na přehradách Koryčany, Karolinka a Hubenov den otevřených dveří. Akce na jednotlivých vodních dílech se konala v sobotu 22. března 2014 a zájemci mohli nahlédnout i do vnitřních prostor vodních děl.