Ministr zemědělství řešil s Povodí Moravy klíčové projekty a aktuální výzvy

Ministr zemědělství Marek Výborný navštívil Povodí Moravy. Zajímaly ho informace o činnosti podniku, připravenosti klíčových projektů i výzvách, se kterými se vodohospodáři aktuálně potýkají. 

Ministr zemědělství v pondělí 25. září v rámci pracovního výjezdu do regionů zavítal do Brna na pracovní návštěvu na ředitelství státního podniku Povodí Moravy. Generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák ministrovi představil širokou agendu správce povodí, seznámil jej s připraveností klíčových akcí a upozornil na hlavní vodohospodářské výzvy a rizika.

„Povodí Moravy má rozpracovanou celou řadu důležitých investičních akcí, od důležitých vodohospodářských staveb, které nám v budoucnu zajistí pitnou vodu pro obyvatele, přes protipovodňová opatření až po revitalizace vodních toků, které jsou důležité hlavně pro biodiverzitu a lepší zadržení vody v krajině. Jsem ale rád, že se vedení podniku zaměřuje i na další oblasti, například energetiku. Jen v letošním roce například zprovozní další fotovoltaické panely na střechách vlastních budov o celkovém výkonu 100 kilowatt. Povodí Moravy také spravuje 15 malých vodních elektráren, které postupně modernizuje a zvyšuje jejich efektivnost. To vše jsou projekty, které mi dávají smysl a mají moji podporu,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný. 

Na území ve správě Povodí Moravy aktuálně probíhá příprava řady projektů, které budou chránit města a obce před povodněmi. V letošním roce státní podnik zahájí výstavbu protipovodňových opatření např. v Olomouci, u Přerova či v obci Břest. Klíčovým projektem v rámci ochrany Pobečví před povodněmi je vodní dílo Skalička, kde probíhá předprojektová příprava a hydrogeologický průzkum, který stanoví přesnou podobu a umístění boční suché nádrže.

Současně s tím vodohospodáři pracují na projektech, které mají zmírňovat důsledky sucha. Probíhá příprava vodárenské nádrže Vlachovice, která bude dodávat vodu pro Zlínský kraj. Stavět by se mohlo začít už v roce 2027. Devět milionů kubíků vody pro suchem postihovanou jižní Moravu přinese obnovení zásobního prostoru střední a dolní novomlýnské nádrže. Společně se zadržováním vody v krajině pracuje Povodí Moravy na revitalizacích vodních toků, které připravuje např. na Kyjovce či Luhačovickém potoce.

Klimatická změna, rostoucí teploty, vysoký odpar vody z území a úbytek vody v řekách přináší i problémy, se kterými se potýkají nejen vodohospodáři v povodí Moravy. Jako jeden z největších problémů vnímá Povodí Moravy rostoucí koncentrace škodlivých látek ve vodních tocích, neefektivní čistírny odpadních vod a benevolentní legislativu v oblasti vypuštění těchto látek do řek a potoků. Právě rostoucí teploty, vysoké koncentrace živin a nízké průtoky jsou v posledních letech hlavní příčinou masivních úhynů ryb v řekách a rybnících. Tuto problematiku chce ministr Výborný v rámci agendy ministerstva zemědělství řešit. 

Největšími výzvami vodního hospodářství posledních desetiletí byla ochrana obyvatel před povodněmi a zajištění dodávek vody v období sucha. Oba extrémy řešíme a činíme opatření, abychom jejich dopady co nejvíce zmírnili. Novou výzvu, kterou je třeba naléhavě řešit, představuje znečištění vodních toků, a úzce souvisí s úrovní čistíren odpadních vod. Jsem rád, že jsme měli příležitost pana ministra seznámit nejen s naší činností, ale také s problémy a riziky, se kterými se každý den potýkáme,“ poděkoval na závěr jednání ministrovi za návštěvu Gargulák.

Povodí Moravy, s. p. zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí Moravy. Na území o rozloze 21 133 kmspravuje celkem 10 835 km vodních toků, 29 významných vodních nádrží, 135 malých vodních nádrží, 13 plavebních komor a 15 malých vodních elektráren. Mezi základní činnosti patří správa a údržbu vodních toků, provozování a údržba vodních děl a zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 26. září 2023, 08:18