PM odtěžilo z řeky Bečvy v Přerově štěrky a zkontrolovalo stav jezu

Povodí Moravy, s.p. provedlo pravidelnou srážku na jezu Přerov. Každoroční akce, při které dochází k vyhrazení jezu a vypuštění vody z celého nadjezí, začala 25. července. Srážka trvala do 1. srpna, kdy vodohospodáři opět začnou s napouštěním jezové zdrže. Zaměstnanci PM mezitím zkontrolovali jezové konstrukce a udělali nezbytné opravy. Provedli také kompletní prohlídku břehů Bečvy v úseku od přerovského jezu až na konec města. V lokalitě U loděnice vodohospodáři odtěžili štěrkopískové nánosy, aby zvýšili průtočný profil a tím i kapacitu koryta řeky. Jde o preventivní zásah pro přípravu koryta na zimní a jarní ledochody. 

publikováno 28. července 2014, 11:48aktualizováno 12. srpna 2014, 10:42 štítky: srážka jezu, Bečva, těžba sedimentů,