Povodí Moravy odstranilo nánosy z koryta Leskavy ve Starém Lískovci

Povodí Moravy, s.p. dokončilo dílčí protipovodňové opatření v rámci odvodnění města Brna. Z řeky Leskavy v městské části Starý Lískovec vodohospodáři odtěžili celkem 685 tun sedimentů. Udržovací práce vodním bagrem zde začaly v březnu a spočívaly v postupném odstranění nánosů na původní betonovou dlažbu. Kromě sedimentů se v toku nacházelo také množství komunálního odpadu nebo pozůstatků po dřívější opravě povrchu hlavní komunikace. Údržbou koryta Leskavy navázalo PM na předchozí opravu lokálního protipovodňového opatření a vytvořilo výchozí podmínky pro realizaci Poldru Ostopovice, který dlouhodobě plánuje město Brno. Náklady na vyčištění koryta Leskavy PM vyčíslilo na 420 tisíc korun.

publikováno 22. července 2014, 07:12 štítky: čištění koryta, odstranění nánosů, zprůtočnění koryta,