S úklidem břehů Vsetínské Bečvy pomohli žáci i učitelé

 

V rámci akce „Ukliďme Česko – Proti proudu Bečvy“ proběhl 4. dubna úklid břehů Vsetínské Bečvy a to od Vsetína až po Karolinku. Za mrazivého počasí se do úklidu Vsetínské Bečvy pustilo celkem 7 základních škol, ve městě Vsetín se do úklidu zapojily základní školy Trávníky, Luh a Integra, mimo Vsetín pak základní školy Janová, Hovězí, Huslenky, Karolinka i základní škola v Halenkově. Společně s pracovníky Povodí Moravy z Valašského Meziříčí se úklidu zúčastnilo 750 žáků a 30 členů pedagogického dozoru.

Povodí Moravy v rámci úklidu přispělo i ochrannými rukavicemi, sběrnými pytli a zajistilo odvoz odpadků z jednotlivých obcí do sběrných dvorů. Ve Vsetíně a jeho okolí Povodí Moravy nabídlo součinnost při odvozu městu Vsetín. Úklidová akce se týkala úseků řeky v celkové délce 25 km a to jak v zastavěné části jednotlivých obcí a měst, tak v extravilánu, zejména u cyklostezky, která vede podél Vsetínské Bečvy.

Žáci, učitelé základních škol a zaměstnanci Povodí Moravy se i v chladném počasí pustili do úklidu s obrovským nadšením a nasbírali celkem 3 tuny odpadu. Jednalo se především o PET lahve, plastové obaly, plechovky, skla a staré oděvy i obuv. Dále se vyskytoval poměrně objemný odpad v podobě matrací, bojlerů či starých kol. Mezi nalezené kuriozity patří peněženka s doklady, která byla úspěšně vrácena majiteli, a vysavač. Za uklizené odpadky na březích Vsetínské Bečvy jim patří obrovská pochvala. Břehy i řeka samotná díky výkonu základních škol a správce povodí viditelně pookřáli.

„Velké poděkování patří všem účastníkům akce, zejména těm nejmladším. Tímto přístupem se už od nejmenšího věku vytváří kladný vztah člověka k přírodě, který může být kladně zhodnocen v pozdější době. Doufám, že se podaří v dalších letech podobnou akci zopakovat. Musíme ale také věřit, že vztah lidí k okolí Bečvy se v budoucnu jenom zlepší a okolí řeky se stane příjemnějším,“ poděkovala školám za spolupráci vedoucí provozu Valašské Meziříčí Pavlína Burdíková z Povodí Moravy. 

Organizátorem této náročné akce byla základní škola Trávníky ve Vsetíně a to v součinnosti s Povodím Moravy.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 11. dubna 2022, 08:26 štítky: My pro vodu - voda pro nás, úklidová akce, Vsetínská Bečva,