Tiskové zprávy

ilustrace

Povodí Moravy opraví opevnění koryta Bystřice v Olomouci

Opěrné zdi řeky Bystřice v Olomouci projdou opravou. Důvodem je technický stav zdí. Práce začnou v červenci a potrvají čtyři...

21. 6. 2024
ilustrace

Upravený systém opatření na brněnské nádrži funguje efektivně

Změna systému aerace a zvýšení počtu míchacích věží se prozatím osvědčuje na výbornou. Opatření k udržení kvality vody...

14. 6. 2024
ilustrace

Nádrž Gramanec plní po obnově všechny své funkce

Povodí Moravy dokončilo rozsáhlou opravu vodní nádrže Gramanec na Uherskohradišťsku. Nádrž má obnoveny všechny funkce včetně...

11. 6. 2024
ilustrace

Povodí Moravy obnoví původní rameno Svratky u Jimramova

Historické koryto Svratky nedaleko Jimramova prochází obnovou. Povodí Moravy provádí revitalizaci vodního toku, v rámci...

30. 5. 2024
ilustrace

Ošetření lipové aleje ve Veselí nad Moravou zlepší zdravotní stav...

Arboristé provedou odborné ošetření stromů na levém břehu řeky Moravy ve Veselí nad Moravou. Odborná prohlídka shledala...

23. 5. 2024
ilustrace

Policie pomůže vodohospodářům s ochranou vodních zdrojů

Klimatická změna a rostoucí význam vodních nádrží při zásobování obyvatelstva vodou s sebou nese zvýšenou potřebu péče...

13. 5. 2024
ilustrace

Povodí Moravy: Baťův kanál je připravený na sezónu

Povodí Moravy dokončilo přípravy Baťova kanálu na zahájení hlavní plavební sezóny. Všechny plavební komory jsou seřízené,...

30. 4. 2024
ilustrace

Banínský potok získá nové koryto s meandry a tůněmi

Povodí Moravy zahájilo revitalizaci Banínského potoka. Vodní tok získá nové koryto, meandry, tůně a v jeho okolí vzniknou...

26. 4. 2024
ilustrace

Vranovská přehrada slaví 90 

V letošním roce uplyne 90 let od chvíle, kdy bylo do provozu uvedeno vodní dílo Vranov. Vranovská přehrada se využívá...

11. 4. 2024
ilustrace

Komoru ve Spytihněvi osadili třítunovými vraty s pomocí velkého...

Plavební komora ve Spytihněvi má nová vrata. Komora v současnosti prochází generální opravou. Práce budou dokončeny v dubnu...

9. 4. 2024