Akce Povodí Moravy realizované koncem roku závodem Střední Morava

Na konci roku 2013 dokončili zaměstnanci státního podniku Povodí Moravy, závodu Střední Morava, práce hned na několika důležitých stavebních projektech. Hlavní akcí tohoto regionu po celý rok 2013 byla výstavba protipovodňové ochrany města Uherské Hradiště, která je nyní u konce. 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ: K zásadním projektům loňskéhjo roku na závodě Střední Morava náležela I. etapa výstavby protipovodňových opatření měst Uherské Hradiště a Staré Město, zvyšující kapacitu koryta řeky Moravy. Stavba byla zahájena v březnu 2013. „Díky dotaci z MZe ČR ve výši 167 milionů korun se daří dílo realizovat v poměrně krátkém časovém období a v současné době je stavba zkolaudována,“ komentoval situaci Jan Hodovský, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Povodí Moravy, s.p.

Z dalších akcí ukončil v posledních týdnech loňského roku závod Střední Morava opravy koryta toku Syrovinka v Bzenci. Oprava se týkala úseku dlouhého 535 m a spočívala v odstranění nánosů z řeky o objemu asi 1 773 m3. Stavbaři zajistili stabilitu svahů na obou březích laťovým plotem a následně osetím. Dvě běhové nátrže, které vznikly činností vody, byly opraveny navezeným lomovým kamenem o hmotnosti od 200 do 500 kg. Účelem stavby bylo obnovení parametrů koryta do původního kolaudovaného stavu.

Provoz Uherské Hradiště ve spolupráci s městem Slavičín dokončil na přelomu října a listopadu roku 2013 odstraňování nánosů z potoka Říky ve Slavičíně. Nánosy o objemu asi 600 m3 byly odstraněny v úseku dlouhém 300 m v zastavěné části města. Při zvýšených průtocích tlačila voda kvůli nánosům na opevnění břehů a docházelo k vymílání dna a vzniku nátrží. K obnovení původního profilu dna byly osazeny 4 kusy dřevěných stabilizačních prahů, které zlepšily jeho stabilitu a současně i životní podmínky vodních živočichů. Uvedená opatření vedla k obnovení kapacity koryta a k odstranění nepříznivých vlivů působících na stabilitu opevnění.

K obnovení odtokových poměrů došlo ve stejné době také v obci Honětice, kde zaměstnanci provozu Zlín provedli pročištění drobného vodního toku Olšinka v délce 600m. Vodohospodáři odstranili naplaveniny a zátarasy. Průtočný profil toku Olšinka v obci Honětice je tak nyní zajištěn pro plynulý odtok zvýšených průtoků a tím je snížena pravděpodobnost výskytu povodňových stavů.

publikováno 17. prosince 2013, 11:26aktualizováno 4. ledna 2014, 14:19 štítky: Uherské Hradiště, protipovodňová opatření, úprava koryta, čištění řek,