Baťův kanál je připraven přivítat i v letošní sezóně turisty

Státní podnik Povodí Moravy jako správce Baťova kanálu dokončil na této vodní cestě plánované práce před zahájením letošní plavební sezóny. Všech třináct plavebních komor již prošlo čištěním, stejně jako jejich technologie údržbou a seřízením. Spolu s dalšími pracemi se předsezónní náklady vyšplhaly téměř na 1,2 miliónu korun.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Zahájení letošní plavební sezóny na Baťově kanále nestojí nic v cestě. Státní podnik Povodí Moravy ukončil všechny plánované práce po zimní přestávce provozu. Z vlastních finančních prostředků provedl opravy nátrží poškozeného břehového opevnění na obou kanálových úsecích Staré Město – Spytihněv a Petrov – Veselí nad Moravou. Začátkem roku se pak uskutečnily zdravotní probírky dřevin břehových porostů a dále v březnu a dubnu vyčistili pracovníci podniku horní i dolní ohlaví* na všech 13 plavebních komorách.

„U všech komor jsme provedli také údržbu a seřízení elektrické i stojní technologie,“ přiblížil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík s tím, že veškeré práce ztěžoval vysoký stav hladiny z tajících zásob sněhu na tuzemských horách. Na údržbu či obnovu je však třeba s ohledem na rostoucí lodní provoz na říčních i kanálových úsecích věnovat stále více finančních prostředků. „Celkové náklady se před letošní turistickou sezónou vyšplhaly na 1,2 miliónu korun,“ doplnil generální ředitel.

Mezi opravami na technologii byly například práce na obnově těsnění vzpěrných vrat plavební komory ve Veselí nad Moravou. Jednalo se o kompletní výměnu všech gumových i dřevěných těsnících prvků dosedacích ploch všech čtyřech vrat. Tomuto zásahu předcházelo kompletní zahrazení, vyčerpání a vyčištění vnitřního prostoru této komory.  Náklady v tomto případě dosáhly čtvrt miliónu korun.

„V rámci oprav na technologiích jsme zhruba za sto tisíc korun renovovali převodovku unikátní zvedací lávky přes plavební komoru v Uherském Ostrohu,“ doplnil ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek.

Zhruba na stejnou částku pak přišla na plavební komoře Strážnice I. výměna dřevěných pochůzných prvků obslužných lávek i poškozených schodišťových stupňů na přechodové lávce za plastové kompozitové polorošty, včetně výměny ocelových prvků. V zimě se také projekčně připravilo čištění nánosů sacím bagrem z rejd plavebních komor s plánovanými náklady asi 400.000 Kč. Jedná se zejména o horní rejdu plavební komory Spytihněv, dolní rejdu Staré Město a horní a dolní rejdu Uherský Ostroh.

Trvalým problémem Baťova kanálu zůstává stav turistické infrastruktury. Průplav totiž původně sloužil výhradně pro nákladní plavbu a veškeré potřebné zázemí pro cestovní ruch se začalo budovat až po roce 1995. Chybí například větší počet kvalitních sociálních zařízení nebo zázemí pro dlouhodobé kotvení lodí. „Je proto nutné připomenout, že od skončení minulé plavební sezóny se podařilo zrekonstruovat a uvést do provozu další sociální zázemí, a to v Uherském Ostrohu v těsné blízkosti řeky Moravy,“ uzavřel generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Průplav Otrokovice – Rohatec, Baťův kanál, se postupně stal jednou z nejvýznamnějších atrakcí jihovýchodní části Jihomoravského a Zlínského kraje. O tom svědčí každoročně stoupající počet lidí, kteří jej navštíví. V loňské sezóně se po této turistické cestě plavilo asi 75.000 návštěvníků. Jejím správcem je podle zákona Povodí Moravy, s.p. a všechny práce, související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací provádí závod Střední Morava se sídlem v Uherském Hradišti.

*Část plavební komory s vraty, sloužící jako vjezd a výjezd lodí.

publikováno 30. dubna 2013, 09:41aktualizováno 30. dubna 2013, 17:45 štítky: Baťův kanál, čištění, plavební komory,