Kvůli opravám na jezu Hranice klesne hladina Bečvy

HRANICE – Jezová zdrž na řece Bečvě v Hranicích bude od 5. září do poloviny října vypuštěna. Povodí Moravy, s. p. zde bude provádět plánovanou údržbu, odstranění štěrkových nánosů po povodni 2010 v nadjezí a rekonstrukci segmentů pohyblivého jezu. Státní podnik má dále v plánu inženýrsko-geologický a stavebně-technický průzkum jezu.

Jez v Hranicích bude zrekonstruovaný. Povodí Moravy letos plánuje nejen jeho opravu, ale také odstranění nánosů v nadjezí. Přestože v Hranicích jsou na každoroční pohled do „prázdné“ Bečvy zvyklí, letos bude zdrž vypuštěná déle, než obvykle. Zatímco při běžných opravách byl prostor v nadjezí s minimem vody maximálně sedm dní, tento rok to bude o pět týdnů déle.

Aby se práce uskutečnily bez komplikací, vypustí Povodí Moravy 5. září jezovou zdrž. Napouštět se začne až 16. října. Obyvatele města přitom práce výrazně neovlivní, protože nánosy budou odváženy na meziskládku v blízkosti jezu.

„Při takzvané srážce jezu provedeme rekonstrukci segmentů jezového tělesa, včetně následné údržby jezových klapek. Současně odstraníme nánosy z nadjezí. Předpokládáme, že z tohoto místa odvezeme až 8 tisíc m3 sedimentů, zejména pod a nad profilem silničního mostu do Teplic nad Bečvou,“ přiblížil ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Při srážce se také provádí kontrola břehového opevnění celého nadjezí, které je po celý rok zatopené. Zároveň se odstraní naplavené stromy, vyčistí svodné kanály a sběrné studny. V tomto období bude také na jezu proveden inženýrsko-geologický a stavebně-technický průzkum.

„Při prohlídkách po extrémních povodňových průtocích v roce 2010 jsme zjistili, že naplaveniny poškodily segmentové uzávěry jezu. Práce na jejich rekonstrukci jsou časově náročnější. Práci samozřejmě může ovlivnit i počasí a těžba se může zkomplikovat při zvýšených průtocích,“ dodala vedoucí provozu Valašské Meziříčí (Povodí Moravy, s.p.) Pavlína Burdíková. Po ukončení prací zahájí pracovníci Povodí neprodleně opětovné napouštění zdrže tohoto vodního díla.

Vypouštění začíná každoročně vždy první pondělí v měsíci září od 08:00 hodin. Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna, přičemž k dalšímu kroku se přistupuje vždy po ustálení hladiny. Tato každoroční srážka je v souladu s ustanoveními Manipulačního řádu jezu Hranice na řece Bečvě.

Akce proběhne pod odborným biologickým dozorem.

publikováno 1. září 2011, 07:22aktualizováno 30. prosince 2011, 10:53 štítky: jez Hranice, oprava jezu, odtěžení nánosů,