Biskupice, vyjádření ke kácení stromů

Povodí Moravy nekácí stromy v Biskupicích bezhlavě. Cílem je ochrana obyvatel obce před povodněmi.

Pracovníci Povodí Moravy, s.p. nevykáceli v Biskupicích u Hrotovic na břehu řeky Rokytné nepovolený počet stromů. Se zásahem, potřebným pro ochranu obce před povodněmi, souhlasili i zástupci obce a příslušných úřadů, kteří probírku sledovali přímo na místě. Povodí Moravy proto považuje za nutné reagovat na informace, které zazněly dne 15.března 2011 v pořadu Události v regionech (Brno).

BISKUPICE U HROTOVIC – Povodí Moravy zahájilo práce na probírce břehového porostu u řeky Rokytná v obci Biskupice u Hrotovic. V této souvislosti podnik reagoval na připomínky zástupců Okrašlovacího spolku pro obnovu Biskupic, kteří vznesli pochybnosti nad účelem probírky a zároveň podali podnět k řízení České inspekci životního prostředí.

„Ohlašovací povinnost byla ze strany Povodí Moravy splněna. Nepřekročili jsme ani počet, ani výčetní tloušťku povoleného kácení. Při odstraňování trsů dřevin vznikají jednotlivé pařezy, které následně počet kácených stromů zkreslují. Je i běžnou praxí, že při probírce břehových porostů v daných úsecích bez povolení kácí cizí osoby,“ vysvětlil ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Ing. Jan Moronga.

Smyslem probírky břehu tak byla ochrana obce Biskupice před povodňovými průtoky. Po redukci břehového porostu zde navíc chtělo Povodí Moravy zahájit pozemní práce na zlepšení vodohospodářských poměrů v území. Obec už totiž v minulosti několikrát povodně zažila a její bývalé vedení proto požádalo Povodí Moravy o pomoc.

„Odstranili jsme tak pouze stromy podemleté, nestabilní, ohrožující život či zdraví lidí a ty, které bránily plynulému odtoku vody,“ uvedl dále vedoucí provozu Náměšť nad Oslavou Pavel Rous (Povodí Moravy, s.p.).

Zástupci Povodí Moravy vždy dbali na to, aby byly s postupem prací seznámeny nejen orgány, vůči kterým má ohlašovací povinnost. Přímo na místě probírky tak byli přítomni nejen zástupci městského úřadu v Třebíči, ale i zástupci obce Biskupice.

Starosta Radek Maštalíř a zástupkyně Okrašlovacího spolku pro obnovu Biskupic Soňa Kazderová písemně potvrdili, že se nekácí v rozporu s rozhodnutím, které vydal orgán ochrany přírody v Třebíči.

Všichni byli dále seznámeni s tím, že po dokončení pozemních prací zajistí Povodí Moravy výsadbu nových stromů.

publikováno 17. března 2011, 08:28aktualizováno 15. ledna 2012, 21:10 štítky: Rokytná, Biskupice, stromy, kácení, čištění koryta,