Brněnská přehrada má opět kvalitu vody na stupni jedna

Jakost vody v brněnské nádrži se opět dostala na jedničku a koupání v této oblíbené lokalitě tak zůstává stále kvalitní. Snížená známka od hygieniků byla v minulých dnech důsledkem snížení průhlednosti vody zhruba na jeden metr, způsobené přemnožením některých druhů netoxického fytoplanktonu.

BRNO – Po přechodném zhoršení kvality vody v Brněnské přehradě na stupeň tři se podle posledních zjištění hygieniků vrátil její stav zpět na stupeň jedna. Je to důsledkem změny povětrnostních podmínek, snížení teplot vzduchu a zvýšení průtoků, což se projevilo na ochlazení vody v nádrži. To vše mělo vliv na potlačení rozvoje některých druhů fytoplanktonu, který měl na svědomí snížení průhlednosti vody.

"Biologické oživení před časem způsobily především skrytěnky, zelené řasy a drobná neškodná sinice Planktothrix aghardii, přičemž problémové rody sinic s toxickými účinky se ale ve vodě nevyskytovaly," uvedl ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga.

Státní podnik Povodí Moravy také obnovil dávkování síranu železitého do vody ke srážení fosforu, základní živiny pro sinice. Přerušení si vyžádalo nedávné povodňové zvýšení přítoku řeky Svratky do nádrže, který dosahoval až 80 m3 za vteřinu, přičemž přirozený přítok v létě je kolem 5 m3 za vteřinu. Nyní je aktuální přítok necelých 12 m3 za vteřinu. Správce nádrže také v minulém týdnu zprovoznil systém aeračních věží, které promíchávají vodní sloupec a zamezují tím rozvoji vodního květu.

„Klasické koloniální sinice, které působily problémy před rokem 2009, například rody Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon nejsou v měřitelném množství,“ ubezpečil dále Jan Moronga s tím, že dávkování síranu železitého na vtoku do nádrže je vysoce účinnou (až 96%) metodou odbourání fosforečnanů, které jsou limitující živinou pro sinice. Ročně totiž přiteče do Brněnské přehrady 34 tun fosforu, z čehož více než 70 procent má původ na posledních třinácti kilometrech řeky. Svratku tak nejvíce zásobovala města Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a Velká Bíteš. 

Po tříletém srážení fosforu na přítoku, provozu zařízení na provzdušňování vodního sloupce a postupné úpravě rybí obsádky se podařilo v rámci první etapy projektu čištění Brněnské přehrady velmi významně snížit množství sinic v sedimentech a zvýšit koncentraci kyslíku jeden metr nade dnem nejméně na 2 miligramy na litr. V rámci druhé etapy projektu v letech 2013 až 2017 musí správce nádrže zajistit udržitelnost dosažených parametrů.

Druhá etapa bude financována pouze ze zdrojů Povodí Moravy, Jihomoravského kraje a města Brna. Celkové náklady jsou devět až deset milionů Kč ročně včetně nákladů Povodí Moravy, s.p. za vlastní práce a monitoring. Nyní jsou již smluvně pokryty dotace téměř 2,52 miliónu korun z Jihomoravského kraje a 5,68 miliónu korun z města Brna. O možnosti čerpání dalších dotačních peněz se intenzivně jedná a Jihomoravský kraj již přislíbil možnost poskytnutí dalších 2,5 miliónu Kč.

publikováno 1. července 2013, 17:07 štítky: VD Brno, čištění Brněnské přehrady, jakost vody, sinice,