Další tři drobné toky jsou bez nánosů

PROVOZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Povodí Moravy obnovil průtočné profily na trojici drobných vodních toků ve Zlínském a Olomouckém kraji. Dodavatelská firma odvezla z koryt přes 4.300 m3 nánosů. Jen závod Horní Morava udělal loni na těchto tocích přes 50 drobných zásahů a akcí.

Státní podnik Povodí Moravy dokončil v březnu vyčištění trojice drobných vodních toků ve Zlínském a Olomouckém kraji, které převzal do své péče v roce 2011 od zaniklé Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS). Dodavatelská firma pracovala na Opatovickém potoku v Ústí na Přerovsku, dále na úseku Loučky v Brankách na Vsetínsku a na části potoku Komárník v obci Komárno na Kroměřížsku.

„Na převzatých tocích jsme jen za rok 2011 udělali přes pět desítek zásahů a akcí,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

V Ústí u Hranic začaly podle něj práce na zprůtočnění Opatovického potoku již v únoru, ale přerušilo je delší období mrazů. Čištění průtočného profilu v celém zastavěném území obce o délce téměř jeden kilometr pak intenzivně pokračovalo v březnu, přičemž z koryta toku zmizelo celkem 3.000 m3 hlinitých nánosů. „Průtočná kapacita ve výustní trati potoku ve vzdutí Bečvy byla obnovena již v roce 2011,“ připomněl David Fína s tím, že to zmírnilo následky krátkodobého zaplavení území obce při průchodu ledů koncem letošního února.

Dodavatel také odvezl z úseku drobného vodního toku Loučka v intravilánu obce Branky u Valašského Meziříčí nánosy v celkovém objemu 800 krychlových metrů a práce probíhaly i na vodním toku Komárník v obci Komárno u fotbalového hřiště. Vedle obnovení kapacity koryta potoku a odstranění téměř 500 m3 nánosů, nechal správce toku provést i stabilizaci břehových výtrží kamenným záhozem v délce 150 metrů. „Situaci na problémových drobných vodních tocích, které jsme převzali do správy v roce 2011, budeme

postupně řešit podle priorit a potřeb,“ doplnila vedoucí provozu Valašské Meziříčí Pavlína Burdíková.

Pokračování obnovy koryt vodních toků bylo v roce 2011 jednou z hlavních priorit státního podniku. Po provedené transformaci Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků Povodí počátkem loňského roku byly tyto práce rozšířeny na vodní toky, které byly dříve ve správě této organizace.

Státní podnik Povodí Moravy přejímal majetek od ZVHS – Oblast Povodí Moravy a Dyje. Jednalo se o kompletní majetkovou agendu, tedy od archivní dokumentace, vodohospodářského majetku, pozemků, budov a staveb, vybavení pracovišť a zaměstnanců, nedokončených investic, až po licence a softwarové vybavení. V rámci vodohospodářského majetku bylo převzato téměř 7000 km drobných vodních toků, které byly řádně zařazeny do evidence podniku.

publikováno 18. dubna 2012, 11:21 štítky: čištění koryta, těžba sedimentů, drobné vodní toky,