Dřívější aplikace síranu by kvalitu vody neovlivnila

Povodí Moravy, s. p. od doby zákazu koupání v Brněnské údolní nádrži se snaží vyvracet mylné informace, které se ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích objevují. Těmi hlavními jsou např. tvrzení, že většina aeračních věží nefunguje, že je chybně zvolený způsob dávkování síranu do nádrže nebo že při dřívějším zahájení dávkování síranu železitého by nedošlo ke zhoršení kvality vody. Skutečnou příčinou zhoršení kvality vody je nepoměr vypouštěného stavu znečištění a extrémně nízké množství tekoucí vody. Vše navíc mnohonásobně umocněné vysokými teplotami a dobou zdržení vody ve vodní nádrži.

Povodí Moravy, s. p. odmítá tvrzení, podle kterého by dřívější aplikace síranu železitého do vodní nádrže vedla k udržení dobré kvality vody. Ve vodní nádrži bylo velké množství fosforu již na počátku května (viz graf znázorňující množství fosforu v příčném profilu VD Brno), rozmnožení sinic navíc ovlivnilo extrémní počasí, teplota vody v nádrži byla již na počátku května o 6 stupňů vyšší, než ve stejném období v loňském roce (9. 5. 2017 – 13,3 oC, 9. 5. 2018 – 19,4 oC). Velmi výrazný byl také úbytek srážek ve srovnání s loňským rokem (kdy činil 259 mm), a to až na hodnotu 168 mm (viz graf).

V letošním roce Povodí Moravy, s. p. zahajovalo novou fázi zaměřenou na udržení rovnovážného stavu ve vodní nádrži Brno. Celý projekt, který potrvá 5 let a jehož náklady dosahují výše 50 mil. Kč, bylo proto nutné připravit a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách také vybrat firmy, které budou síran dodávat, provozovat dávkovací zařízení a provádět další nezbytné činnosti. První rok každé z předchozích etap bylo dávkování zahajováno vždy později, než v letech následujících. V roce 2013 v druhé polovině května, v roce 2010 dokonce až v červenci. Jak Povodí Moravy, s. p. informovalo v tiskové zprávě, samotné dávkování začalo bezprostředně po ukončení výběrového řízení, tedy 29. 5. 2018.

K aplikaci síranu do nádrže je zvolené odzkoušené dávkovací zařízení dle zkušeností z předchozích etap projektu. Informace o tom, že samotná aplikace je chybná, nejsou založeny na pravdě. Tento způsob aplikace a výše dávky byli vyhodnoceny jako nejefektivnější a aplikace tímto způsobem probíhá již několikátým rokem.

Od zahájení třetí etapy realizace opatření je v provozu jak dávkování síranu železitého, tak celý aerační systém. V opatřeních bude státní podnik i nadále pokračovat, protože dávkování síranu na přítoku do nádrže efektivně brání dalšímu přísunu fosforu. Podle monitoringu vody v nádrži bylo vysoké množství fosforu v nádrži naměřeno už na počátku května, tedy vnesení hlavní živiny pro sinice do nádrže by nezabránilo ani zahájení dávkování síranu na počátku května.

Samotná opatření představují pouze reakci na znečištění, které se do vodní nádrže dostává. Na samotné přípravě a vyhodnocování opatření se podílí uznávaní odborníci i odborná pracoviště, jakým je například přední český specialista na kvalitu vody Jindřich Duras nebo brněnské pracoviště Akademie věd ČR.

Všechny oslovované instituce včetně KHS i ČHMÚ se shodují na tom, že hlavní příčinou zhoršení kvality vody je přísun živin do vodní nádrže, extrémní teploty a sucho. Kritika, která se zaměřuje na pouhé hodnocení účinnosti opatření, tak v přenesené rovině hodnotí práci hasičů při hašení požáru, ale naprosto opomíjí samotnou příčinu požáru. Souběžně s opatřeními realizovanými na vodní nádrži Brno proto probíhají jednání na úrovni krajů Jihomoravského, Pardubického, Vysočiny a vodoprávních úřadů a obcí v povodí Svratky nad nádrží tak, aby v budoucnu došlo k minimalizaci znečištění přitékajícího do vodní nádrže a nebylo by třeba činit jakákoliv další technická opatření až v nádrži. Povodí Moravy, s. p., jako správce, neodpovídá za kvalitu vody v tocích a nádržích a ani nemůže, protože z vodního zákona neodpovídá za kvalitu vypouštěných odpadních vod. Za kvalitu vody a míru odstranění znečištění odpovídají producenti odpadních vod.

****

Rozhovor s předním českým odborníkem RNDr. JIndřichem Durasem, Ph.D., předsedou České fosforové platformy a členem České limnologické společnosti, na téma kvalita vody ve vodních nádržích a důvody množení sinic. (DVTV, 17. 7. 2018)

Jindřich Duras o sinicích:

"Nejdůležitější příčinou masové přítomnosti sinic na Brněnské nádrži je nadbytek sloučenin fosforu ve vodě přitékající řekou Svratkou. Fosfor je pro sinice nepostradatelnou živinou, přitom se do potoků a řek dostává stále ve velmi vysokém množství. Opatření na nádrži jako dávkování chemikálií a promíchávání vodního sloupce jsou jen náhražkou za to, že nedokážeme účinně vyřešit vstup znečištění do vod v povodí nádrže. Mohlo se zdát, že sinice byly v Brně s konečnou platností přemoženy, ale to není tak snadné. Klidová stádia sinic jsou neustále bohatě přítomna a stačí málo a vodní květ propukne na novo. Protože příčina, tedy nadměrný vstup fosforu, vyřešena zdaleka není, snadno se stane, že nějakou nepříznivou souhrou okolností se sinice opět masově prosadí.

Za opravdové řešení považuji nápravu situace v povodí nádrže: zlepšení účinnosti čištění odpadních vod při odstraňování fosforu a zásadní zlepšení hospodaření s dešťovou vodou jak ve městech a obcích, tak v zemědělské krajině. Z městských a obecních kanalizací se za deště vyplavují obrovské dávky znečištění. Jedna taková událost dokáže zásobit sinice fosforem na většinu letní sezóny. Hodně by pomohlo zpřísnění dosud stále velmi benevolentní legislativy, a to zejména nařízení vlády č. 401/2015 Sb., které stanovuje, kolik znečišťujících látek (včetně fosforu) smí vypouštěné odpadní vody obsahovat. Novela tohoto nařízení byla definitivně projednána už před téměř třemi roky, ale na jednání vlády se zatím nedostala, což je škoda. Zásadně je třeba zpřísnit i předpis pro omezení obsahu fosforu v pracích prášcích a v prostředcích do myček. Zatím se tento předpis vztahuje pouze na domácnosti, ale nikoli na velké prádelny či na myčky hotelů a jídelen – a odtamtud přichází do odpadních vod fosforu velké množství. Pokud budeme poctivě řešit příčiny, budou mnohem účinnější i další opatření, včetně těch, která pracují na Brněnské nádrži."

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

Hydrobiolog, člen výboru České limnologické společnosti, z.s. a předseda České fosforové platformy, z.s

.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 25. července 2018, 12:58aktualizováno 26. července 2018, 12:54 štítky: VD Brno, realizace opatření VD Brno, kvalita vody,