Brněnská přehrada dostala opět samé jedničky

BRNO: Aktuální odběry vody z tohoto týdne na koupacích místech Brněnské přehrady dopadly opět na výbornou. Navzdory horku a nízkým průtokům je nyní voda v přehradě velmi čistá. Ve vodě je naprosto zanedbatelné množství sinic, z fytoplanktonu převládají neškodné rozsivky a skrytěnky. Průhlednost vody je místy až dva metry. Teplota vody kolem 23 °C. KHS ohodnotila všechna koupací místa nejlepším hodnocením – tedy stupněm 1. Jsme rádi, že i přes nepříznivé teplotní podmínky si nádrž udržuje velmi vysokou kvalitu vody. Opatření, která jsme letos v květnu opět spustili (dávkování síranu železitého na přítocích a provzdušňování pomocí aeračních věží), také významně napomáhají v udržení čisté vody v Brněnské přehradě. 

publikováno 15. srpna 2013, 07:50aktualizováno 15. srpna 2013, 07:52 štítky: Brněnská přehrada, kvalita vody,