Luhačovická nádrž prošla i s okolím kompletní rekonstrukcí

Vodní nádrž Luhačovice má za sebou více než dva roky prací na její revitalizaci. Státní podnik Povodí Moravy zde provedl řadu dílčích akcí včetně největší z nich, odtěžení 295 tisíc krychlových metrů sedimentů ze dna. Celkové náklady dosáhly asi 146,5 miliónu Kč, hlavně ze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR, ale i Zlínského kraje a zdrojů podniku.

LUHAČOVICE – Kompletní rekonstrukci včetně svého okolí má nyní po více než dvou letech za sebou vodní dílo Luhačovice. Státní podnik Povodí Moravy zde provedl řadu dílčích akcí v celkové hodnotě zhruba 146,5 miliónu Kč. Největší z nich bylo kompletní odstranění 295.000 krychlových metrů sedimentů s vysokým obsahem živin pro sinice ze dna vypuštěné nádrže. „Naším cílem byla nejen nutná oprava technologií, ale i snaha vrátit k nádrži rekreanty, které před letní návštěvou odradil masivní rozvoj vodního květu,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Podle něj měla těžba sedimentů a následné letnění nádrže smysl. Hloubka těžby byla totiž proměnlivá a pohybovala se v závislosti na únosném podloží od 50 centimetrů až do tří a půl metru. Zárodky sinic se přitom vyskytovaly v hloubce asi 15 centimetrů a navíc dostalo obnažené dno dvě ozdravné kůry v podobě mrazu. „Celková cena díla dosáhla 125 milionů korun, přičemž bylo nutno odtěžit o 60.000 mvíce, než byl původní odhad,“ připomněl generální ředitel. V létě 2011 se navíc nádrž po přívalové vlně zcela napustila, což znemožnilo pokračování prací až do opětovného vypuštění.

Stavbaři nyní dále pracují na korytě Luhačovického potoka. V úseku dlouhém 826 metrů, který protéká lázeňskou zónou a kolonádou, opraví tři stavítka a lokálně odstraní asi 900 metrů krychlových naplavených sedimentů. „Popsané práce za více než 2,2 miliónu korun obnoví průtočnou kapacitu koryta a za zvýšených průtoků zlepší bezpečnost při manipulaci se stavítky,“ uvedl ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek s tím, že vše by mělo být hotovo do konce dubna.

Vodohospodáři ještě plánují vybudovat k dalšímu zlepšování kvality vody sedimentační nádrže při zaústění pravobřežního bezejmenného přítoku do vodního díla Luhačovice. Účelem této stavby zhruba za 700.000 Kč bude především zamezit usazování hlinitých sedimentů a splachů z povodí toku v „Pozlovické zátoce“ vodního díla Luhačovice. Vodní plocha východně od intravilánu obce Pozlovice bude rovněž plnit ochrannou funkci a zvyšovat také biologickou rozmanitost živých organismů na daném území. „Odborníci navrhli nádrž průtočnou s přímým bezpečnostním přepadem, projektovaným na stoletý průtok a s vypouštěcím zařízením, takzvaným otevřeným požerákem,“ popsal Pavel Cenek.

V letech 2011 a 2012 využil správce nádrže její vypuštění a provedl několik zásadních oprav a revizí technologií. Patřila sem také oprava obslužné lávky, revize vtokového objektu nebo opravy bezpečnostního přelivu a zábradlí na koruně hráze. Pracovníci Povodí Moravy, s.p. odstraňovali navíc postupně v rámci běžné údržby toků nánosy z koryta Luhačovického potoka přímo v lázeňském městě. Ze dvou úseků odvezli celkem 1600 msedimentů, které uložili na rekultivované skládce komunálního odpadu v lokalitě Loska.

Loni v jarních a letních měsících provedla stavební firma stabilizaci levobřežních sesuvů poblíž hráze, které vznikly na území s velmi nepříznivými geologickými poměry. „Celkové náklady stavby se zde podařilo snížit na polovinu a dosáhly 7,7 miliónu korun,“ připomněl Radim Světlík. Oprava více než dva kilometry dlouhého úseku obslužné komunikace kolem přehrady, poškozeného mimořádnou hydrologickou situací v roce 2011, pak skončila 8. listopadu a propojila vodní dílo Luhačovice s okolní dopravní infrastrukturou. Na tuto necelý měsíc trvající stavbu přispěl dvoumilionovou dotací Zlínský kraj.

Na konci roku 2012 přišla na řadu trojice dalších plánovaných prací, celkem za 2,5 miliónu korun. Výměnu osvětlení na hrázi za nejnovější úsporná svítidla doplnila oprava vlnolamu, jehož konstrukci pracovníci dodavatele očistili tlakovou vodou a po natažení omítky ošetřili disperzní barvou. Rekonstrukce koruny hráze pak navázala na předchozí opravu obslužné komunikace kolem vodního díla. Původní kryt vozovky na hrázi stavbaři vybourali a nahradili jej novou obrusnou vrstvou ze živičné směsi z asfaltobetonu.

Vodohospodáři spolu s experty na problematiku tlumení výskytu sinic ve vodě po dokončení všech činností věří, že dlouhodobý tlak na vyčištění Luhačovické přehrady bude mít efekt. „Dolní a Horní Lhota, Sehradice a Slopné spustily v červnu 2011 kvalitní systém čištění odpadních vod za téměř 286 milionů korun, což ve svém důsledku na čistotu vody v nádrži Luhačovice napomůže dále rozvíjet turistický a lázeňský průmysl v regionu,“ uzavřel generální ředitel. 

publikováno 12. března 2013, 09:13aktualizováno 13. března 2013, 07:13 štítky: Luhačovice, čištění koryta, rekonstrukce vodního díla,