Luhačovická nádrž se čistí čtvrtý měsíc

LUHAČOVICE 17. března 2011 – Pracovníci Povodí Moravy, s.p. a zhotovitele stavby, společnosti OHL ŽS, měli v uplynulých týdnech ideální podmínky pro čištění luhačovické vodní nádrže.

K dnešnímu dni odtěžili už více než 80 tisíc m3 sedimentů. Je to více než třetina z celkového množství, které odhadli odborníci před zahájením akce. Ze dna zbývá odtěžit kolem 155 tisíc mmateriálu.

Protože si zástupci investora (Povodí Moravy) i zhotovitele (OHL ŽS) uvědomují, že přízeň počasí je tím nejdůležitějším faktorem pro rychlé odvezení sedimentů z nádrže, nechali v minulých týdnech nasadit do akce maximální počet techniky. Na dně vypuštěné nádrže se tak chvílemi pohybovalo 10 bagrů, 3 buldozery a ke třicítce nákladních aut.

Letošní zima však stavbařům nepřála a práce proto musely být na necelé dva měsíce přerušeny. „Vzhledem k tomu lze hovořit o termínu dokončení těžby 30. 6. 2011. Termín je reálný za předpokladu, že nebudou v nadcházejícím období vydatné srážky, které by jej opět posunuly,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Zástupci Povodí Moravy si také uvědomují, že rušné práce dočasně zhoršují životní prostředí lidí, kteří žijí v blízkosti přehrady. „Děkujeme všem, kteří se obrnili trpělivostí. Výsledkem této situace bude čistá nádrž a tedy i rozvoj zdejšího regionu,“ podotkl generální ředitel podniku Radim Světlík.

Obyvatelé se také nemusí obávat, že by sedimenty z přehrady, vyvážené na rekultivaci skládky Dolní Lhota a okolní zemědělská pole, byly škodlivé.

Už od začátku těžby experti prokázali, že sedimenty z nádrže mají lepší laboratorní výsledky, než zemědělská půda, na kterou jsou vyváženy. To také potvrdily všechny úřady, které se k luhačovické stavbě vyjadřovaly.

V současné době odváží zhotovitel stavby (OHL ŽS) vytěžené sedimenty na tato místa:

Prvním z nich je bývalá skládka na katastru obce Dolní Lhota, která se nachází asi dva kilometry vzdušnou čarou za přehradou. Tady bude uloženo 190 tisíc metrů krychlových usazenin (z celkového množství asi 235 tisíc m3). Sedimenty budou následně použity na rekultivaci skládky.

Druhým je dočasné úložiště v okolí nádrže – zemědělská pole, která má v užívání zemědělské družstvo Olšava.

Zhotovitel stavby ukládá sedimenty také na dočasné úložiště těsně u přítoku nádrže, které leží na pozemcích Povodí Moravy, s.p.

Další místa, kam se vyváží sedimenty, jsou určena na základě žádostí jednotlivců nebo zástupců obcí.

Základní fakta o čištění luhačovické vodní nádrže

• Přehrada se začala upouštět od září loňského roku

• Těžba sedimentů začala 18. listopadu 2010. Práce byly v zimě na necelé dva měsíce pozastaveny kvůli nepřízni počasí.

• Z přehrady má být podle odhadu, provedeného před zahájením těžbym, odtěženo a vyvezeno kolem 235 tisíc m³ sedimentů

• Již bylo odtěženo více než 80 tisíc m³ sedimentů

• Cena díla je 105 milionů korun bez DPH

publikováno 17. března 2011, 12:43aktualizováno 13. ledna 2012, 17:47 štítky: Luhačovice, nádrž, čištění, sedimenty, těžba,