Nemilanka se začne čistit na podzim

Říčka Nemilanka, která obyvatelům Slavonína a Nemilan způsobuje v posledních letech velké těžkosti, se brzy dočká vyčištění. Zastupitelstvo města Olomouce na svém včerejším jednání schválilo finanční spoluúčast města formou neinvestiční dotace na tuto akci pro Povodí Moravy, s. p., ve výši 2,4 milionu korun. Předpokládaný termín realizace je říjen – listopad 2011.

Letos již Povodí Moravy, s. p., zajistilo probírku břehových porostů a vyčištění koryta Nemilanky pod místní částí Nemilany za cca 1 milion korun, na to má navázat další část. „Vyčištění Nemilanky je v podstatě jedinou možností, jak ulevit Slavonínu a Nemilanům. Víme, že situace v těchto částech města je velmi složitá, proto jsme ve spolupráci s Povodím Moravy přistoupili k tomuto opatření, které by mělo zlepšit kapacitu koryta, čímž se sníží i riziko povodňového ohrožení tamních obyvatel,“ říká primátor města Olomouce Martin Novotný.

Jediným možným způsobem čištění Nemilanky je postup proti toku včetně čištění propustí pod mosty a zatrubněných úseků. V současné době již probíhá ve Slavovíně dílčí rekonstrukce zatrubněné části Nemilanky v délce 125 metrů v místě křížení ulic Zolova, Arbesova, Jižní a Kyselovská. Ta se dodatečně stala součástí budování nového přechodu pro chodce v ulici Zolova v souvislosti s častým vzdouváním vody při silných deštích v této městské části.

Pro zdárné dokončení stavby bude velmi důležitá spolupráce mezi stavbaři a majiteli okolních pozemků. „Stavební stroje se budou pohybovat v zastavěné části Nemilan a Slavonína. Abychom práce stihli do konce roku ukončit, bude pro nás velmi důležitá vstřícnost obyvatel, pro něž bude mít celá akce pozitivní dopad,“ podotýká ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Zdroj: www.olomouc.eu

publikováno 9. září 2011, 08:38aktualizováno 30. prosince 2011, 12:23 štítky: čištění koryta, Olomouc, Nemilany, Nemilanka, lokální záplavy,