Na Brněnské přehradě jsou v provozu aerační věže a na přítoku dávkování koagulantu

BRNO 2. května – Státní podnik Povodí Moravy zahájil po zimní přestávce provoz aeračních věží na Brněnské přehradě. V rámci projektu čištění nádrže od sinic bylo spuštěno i dávkování koagulantu do vody na přítoku, v místě nad silničním mostem mezi Veverskou Bítýškou a Chudčicemi. Ve srovnání s loňskou sezónou snížili potápěči spodní hrany věží blíže ke dnu, naopak horní hrany se dostaly z dosavadních tří na dva metry pod hladinu.

„Účelem těchto úprav je zefektivnit dodávku potřebného kyslíku do spodních pater nádrže, samozřejmě při zajištění bezpečnosti rekreantů a sportovního využití vodní plochy,“ vysvětlil ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga. Ve vodě je patnáct věží osazeno čerpadlem a pět kusů aerátorem. Zařízení s čerpadlem strhávají relativně dobře prokysličenou vrchní část sloupce vody a dopravují ji do spodních vrstev vody nade dnem. Na stejné místo pak věže s aerátorem dodávají stlačený vzduch rozmíchaný do vody (jemnobublinnou disperzi voda–vzduch) a okysličují tím především spodní vrstvu vodního sloupce.

Efekt aeračních věží se hodnotí podle výsledků monitoringu na základě naměřených hodnot kyslíku metr nade dnem. „Z dosavadních výsledků vyplývá, že potřebný kyslík věže ke dnu nádrže dodávají,“ doplnil Moronga s tím, že na přítoku firma také zahájila dávkování koagulantu. Tato látka umožňuje vysrážení fosforu do větších celků a blokuje tím jeho využití pro výživu sinic. Stejně jako loni poběží i letos po celou letní sezónu monitoring a na jeho základě bude řídící skupina projektu rozhodovat o dalších konkrétních krocích

Oficiální název projektu s hodnotou 144 milionů korun je Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži a z velké části jej financuje Státní fond životního prostředí, finančně se podílí také Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. Jeho ukončení se plánuje závěrem roku 2012. Největší překážkou čisté vody na Brněnské přehradě však stále zůstávají obce bez vybudované splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod a dále nevhodné hospodaření na zemědělských pozemcích.

publikováno 3. května 2011, 12:25aktualizováno 14. ledna 2012, 16:37 štítky: Svratka, přehrada, Brno, čištění, aerace, věže, fosfor, srážení,