Některé slovácké potoky a říčky jsou vyčištěné a opravené

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Letní měsíce jsou pro pracovníky z provozu Uherského Hradiště (Povodí Moravy, závod Střední Morava s.p.) jedny z nejrušnějších v roce. Poté, co zaevidovali stovky kilometrů nových vodních toků, které letos v lednu převzali po Zemědělské vodohospodářské správě, pustili se do jejich čištění a oprav.

Bořenovický potok před údržbou

„Nejčastěji se jedná o odstraňování sedimentů, opravy břehového opevnění a natrží,“ uvedl ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek.

Provoz Uherské Hradiště

Vykonává správu na území o rozloze 1 406 km2 v lokalitách Uherského Hradiště, Zlínska a Vsetínska. Provoz má ve správě299 kilometrů většinou významných vodních toků. Od nového roku spravuje dalších280 kilometrů drobných vodních toků, které převzal po transformované Zemědělské vodohospodářské správě. Provoz se také stará o vodárenské nádrže Bojkovice a Ludkovice a retenční nádrž Luhačovice. Zaměstnanci provozu se výrazně podílí na údržbě a opravách vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál). Na provozu pracuje 30 zaměstnanců, z toho 26 dělníků.

Opravené jsou tak břehy toku Brumovka v Bylnici. Potok Říka v Nevšové se zase dočkal oprav břehových nátrží a pročištění koryta. Z jejího koryta ve Slavičíně nad silničním mostem odstranili pracovníci Povodí Moravy také 130 m3 hlinitých nánosů a následně opravili koryto. Jako nové jsou nyní také břehy Vláry ve Svatém Štěpánovi. Povodí Moravy zde také vysadilo pět nových stromů.

Opravovalo se také v Nivnici. Na toku Nivnička pracovníci dali do pořádku břehového opevnění a dno koryta v obci. Z Topolovského potoka zase vyvezli nánosy.

„Vyčištěné je také koryto Vrbky v Babicích odkud jsme odstranili 200 m3 hlinitých nánosů. Na toku Březnice v Březnici jsme zase opravili spádový stupeň[i] a břehové opevnění toku,“ uvedl vedoucí provozu Uherské Hradiště Martin Zábrana. Podle něj čištění drobných vodních toků stálo kolem 350 tisíc korun.

Pracovníci provozu využili také vypuštěné vodní nádrže Luhačovice k tomu, aby doplnili pravobřežního opevnění. „Opevnění z kamenné rovnaniny jsme provedli v délce asi150 metrů,“ připomněl Zábrana. Investice do opevnění byla necelých 200 tisíc korun.

Všechny stavební práce jsou prováděny mechanizací, kterou vlastní státní podnik Povodí Moravy. Nasazeny tak byly dva kráčející bagry, kolové rypadlo a dva nákladní automobily. „Do konce letošního roku budeme ještě například čistit Olšavu v Bojkovicích, Chrástku v Havřicích a další drobné toky,“ dodal Zábrana.

Spádový stupeň

[i] Obdoba malého jezu

publikováno 23. srpna 2011, 08:39aktualizováno 30. prosince 2011, 12:20 štítky: ZVHS, drobné vodní toky, oprava koryta, čištění koryta,