Nemilanka se už čistí. Povodí Moravy,s.p. chystá další kroky

OLOMOUC 9.BŘEZNA 2011 – Když Povodí Moravy přebíralo v polovině roku 2009 od Zemědělské vodohospodářské správy potok Nemilanka, aby umožnilo magistrátu města Olomouc přípravu protipovodňové ochrany, bylo jasné, že získalo do správy jeden z nejzanedbanějších vodních toků.

Po vyhodnocení stavu toku začal už v loňském roce s provizorními opatřeními, kdy nechal vykácet problematické porosty a začal řešit možné přístupy k toku pro údržbu. Koncem loňského roku byla zahájena rozsáhlá probírka břehových porostů, která je nyní před dokončením.

Práce na potoce ale letos zdaleka nekončí. Cílem je zlepšit kapacitu koryta a tím snížit riziko povodňového ohrožení obyvatel místní části Slavonín a Nemilany.

Nyní má státní podnik šanci na získání dotace z ministerstva zemědělství. Žádost o ni vypracovalo ve spolupráci s magistrátem města Olomouce. Město totiž spravuje problematické zatrubněné části, které jsou silně zaneseny zeminou.

Bez ohledu na stanovisko Ministerstva zemědělství začnou pracovníci Povodí Moravy čistit úseky koryta na vlastní náklady začátkem dubna. V případě vhodného počasí lze hovořit i o dřívějším termínu.

„Náklady na pročištění ve spodním úseku, které bude zajišťovat technika Povodí Moravy jsou asi milion korun. Ministerstvo žádáme o příspěvek na pročištění toku jako celku v délce asi dvou kilometrů včetně zatrubněných úseků ve správě města. U této akce se celkové náklady pohybují kolem sedmi milionů korun,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Povodí Moravy má spolu s městem Olomouc šanci na získání dotace ve výši 65 procent. Pokud dotace nebude přiznána, pak se bude koryto čistit po jednotlivých etapách opět z prostředků Povodí Moravy a města.

V případě poskytnutí dotace bude koryto vyčištěné už na konci třetího čtvrtletí tohoto roku.

Jednou z komplikací, kterou Povodí Moravy nyní řeší, jsou zvýšené hodnoty chemického znečištění v sedimentech koryta. Generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík k tomu problému dodává:

„Na některých úsecích jsme skutečně naměřili zvýšené hodnoty chemického znečištění. Jedná se o místa, kde stéká voda z olomouckého obchvatu. Takové usazeniny pak nemůžeme ukládat na zemědělskou půdu. Samozřejmě postup bude v souladu s legislativou a nakládáním s takovýmto materiálem.“

publikováno 9. března 2011, 15:56aktualizováno 15. ledna 2012, 21:12 štítky: Olomouc, Nemilanka, čištění koryta, sedimenty,