Ochranu Břeclavi před povodněmi doplní protipovodňové zídky na Komenského nábřeží

V příštím roce zahájí Povodí Moravy stavbu protipovodňových opatření v Břeclavi na Komenského nábřeží. V současnosti vodohospodáři zahajují přípravné práce. Práce budou probíhat v úseku dlouhém 600 metrů.

V roce 2019 dokončilo Povodí Moravy, s. p. stavbu protipovodňových opatření Břeclavi. Aby byla protipovodňová ochrana obyvatel města kompletní, je třeba dokončit protipovodňová opatření na Komenského nábřeží.

Práce Povodí Moravy, s. p. naplánoval na příští rok a potrvají přibližně 6 měsíců. Budou spočívat v rekonstrukci stávající protipovodňové zdi v délce 133 metrů, na kterou naváže stavba zcela nové protipovodňové zdi v délce 377 metrů. Současný stav opatření v těchto místech nezajišťuje potřebnou ochranu a v době povodňových průtoků by zde mohlo docházet k rozlití vody mimo koryto vodního toku. Předpokládané investiční náklady akce jsou vyčísleny na 10 mil. Kč.

V současnosti probíhá příprava stavební akce a ještě v průběhu podzimu zahájí vodohospodáři přípravné práce. Ty budou spočívat v odstranění 18 kusů stromů z přibližně 600 metrů dlouhého nábřežního úseku. Bez jejich odstranění by nebylo možné protipovodňovou ochranu Břeclavi dokončit. Polovina z těchto stromů bude dle moderních postupů při ochraně životního prostředí použita na vytvoření broukovišť v Podivíně. Na místo vykácených stromů budou vysázeny nové stromy, mezi kterými budou zastoupeny zejména vrby a duby.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 1. listopadu 2021, 16:20aktualizováno 3. listopadu 2021, 09:47 štítky: protipovodňová opatření, PPO Břeclav,