Povodí Moravy čistí plumlovskou nádrž podle plánu

PLUMLOV – Plumlovská nádrž už je zbavena většiny nánosů, ve kterých jsou živiny pro sinice. Zbývá odtěžit ještě asi 25 tisíc m3 sedimentů z původních asi 200 tisíc kubíků. Pro stavbaře jde však o nejtěžší úkol. Pohybují se teď v nejvíce zavodněných místech, kde více než kdy jindy musí bojovat s neúnosným terénem a těžkými mokrými nánosy.

Práce na odtěžení sedimentů z plumlovské nádrže stále pokračují podle plánu. Přestože se na dně vypuštěné nádrže pohybuje méně těžkých strojů, neznamená to, že by těžba skončila. Naopak. Povodí Moravy, s. p. v těchto dnech jedná s dodavatelem stavby o odtěžení nánosů v nejkomplikovanější lokalitě – prostoru mezi starou a novou hrází, zarostlém rákosem. Zde totiž stavbaři bojují s mokrým a neúnosným podložím.

Termín konce těžby, aktualizovaný na konci dubna, tak stále platí: práce na odtěžení sedimentů by měly skončit v závěru června. Na zahájení napuštění nádrže si však lidé musí počkat do konce roku 2012. Povodí Moravy totiž využije vypuštěné nádrže k opravě návodního líce a koruny hráze. (viz tisková zpráva z 6. dubna 2011 na www.pmo.cz).

„Nyní také čekáme na proschnutí sedimentů, vytěžených ze zatopené laguny „Bagr“. Ty odtěžila specializovaná firma za pomoci obojživelného sacího bagru,“ vysvětlil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s. p.) David Fína. Umělé vytvořené odvodňovací laguny následně stavbaři využijí na odvodnění sedimentů z lokality od přehradní hráze.

Z plumlovské nádrže nyní zmizel zasažený sediment z prostoru mezi starou hrází a přítokem. Odtěžena už je také většina nánosů z nepřístupných lagun. Státní podnik Povodí Moravy tak nechal vyvézt sediment, který se zde uložil za posledních osmdesát let. Tyto nánosy jsou z velké části bohaté na živiny a podporují život a rozvoj sinic. „Podle závěrů odborníků je navíc zasažena vrstva kolem 0,3 metru. Na všech místech Povodí garantuje odtěžení v minimální vrstvě 0,30 až 0,50 metru, v některých místech jsme však museli jít i do hloubky tří metrů,“ dodal ředitel Fína.

Fakt, že sedimenty nebudou po ukončení těžby zasažené živinami, neověřuje samo Povodí Moravy s.p., ale nezávislí experti. Do konce května bude probíhat průzkum a vyhodnocení kvality zbylých sedimentů, který zastřešuje Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanického ústavu Akademie věd ČR.

„Akce tohoto typu se nemůže obejít bez komplikací. Naopak vnímám celý proces čištění jako dobře zorganizovaný. O tom, zda zůstane nádrž dlouho dobu čistá, však už nerozhodne pouze Povodí Moravy, ale zejména my, občané a kompetentní úřady. Je důležité omezit přísun živin do vody a zhoršit tak podmínky pro rozvoj sinic,“ uvedl starosta města Plumlov Adolf Sušeň.

Jeho slova podporují i odborníci. Těžba sedimentů je totiž pouze prvním krokem k dlouhodobě čisté vodě v plumlovské nádrži. „Úspěch celé akce bude záviset jak na fungujícím odkanalizování obcí nad přehradou, tak i na provedení nebo neprovedení revitalizace okolní krajiny a protierozních opatření,“ zdůraznil biologický dozor akce Petr Loyka.

publikováno 17. května 2011, 14:09aktualizováno 14. ledna 2012, 16:32 štítky: Plumlov, sedimenty, čištění, sinice,