Povodí Moravy obnovuje život v řece Blatě pomocí bakterií

Povodí Moravy, s.p. se spolupráci se specializovanou firmou aplikovalo do řeky Blaty v nadjezí v Těšeticích 400 kg zeolitu. Ten je naočkovaný mikroorganismy, které pomohou vyčistit vodu kontaminovanou kejdou. Metodu použilo Povodí Moravy vůbec poprvé.

TĚŠETICE: Roztok obsahuje desítky druhů bakterií, které přirozeným způsobemrozloží dusíkaté látky a významně urychlí rekultivaci toku. „Jedná se o přírodě blízké opatření a při jeho aplikaci nehrozí nebezpečí předávkování nebo porušení rovnováhy ekosystému“, dodal ředitel státního podniku Povodí Moravy Radim Světlík.

Vodohospodáři aplikovali zeolit naočkovaný roztokem do nejhůře zasaženého úseku řeky – v nadjezí v Těšeticích. Jde o druhou fázi revitalizace toku – první, tedy použití roztoku na dně, provedlo Povodí Moravy 13. července.

Už po aplikaci první dávky roztoku je patrné zlepšení kvality vody. Výsledky budou známé během několika týdnů. „Pokud se ukáže, že je metoda účinná, použijeme roztok i na další lokality, například v rybníku Bidelec v Plumlově“, dodal Světlík.

Celkové náklady na obě fáze aplikace jsou 140 tisíc korun. Finančně se na této akci podílí Povodí Moravy, s.p. a Olomoucký krajský úřad.

Ekologická havárie na Blatě: V noci z 5. na 6.července uniká do řeky Blaty z protržené jímky ZD Senička přes 400 kubíků kejdy. Pracovníci státního podniku Povodí Moravy ihned situaci řeší nadlepšováním průtoků a ředěním vody z vodní nádrže Vilémov. Z nejhůře zasažených míst odstraňují kejdu sacími vozy. Následující dny pokračuje odstraňování kontaminovaného materiálu z řeky a zároveň rybáři loví ryby, které se snaží u hladiny nadechnout a vozí je po proudu do čisté vody.

9.7. Kejda pokračuje ve slabší koncentraci na Přerovsko. I přes to, že je silně naředěná – tak je v kombinaci s počasím a nízkými průtoky i nadále smrtelná pro vodní organismy a méně odolné druhy ryb. Zasažený je už dvacetikilometrový úsek řeky. Povodí Moravy odebírá vzorky a řeku pravidelně monitoruje.

13.7. Kontaminovaná voda se doslala do řeky Moravy, ale už jen ve velmi slabé koncentraci. Povodí Moravy aplikuje roztok s mikroorganismy v nadjezí v Těšeticích. Podle výsledků rozborů vody, je právě tam kvalita vody nejhorší. Na ostatních částech toku se už se kvalita vody zlepšuje. 

publikováno 25. července 2012, 12:12 štítky: blata, čištění, ekologická havárie,