Povodí Moravy odstranilo nátrže ve Všetulech a opravilo koryto Litenčického potoka

Zaměstnanci Povodí Moravy, s.p., závodu Střední Morava, dokončili na přelomu března a dubna hned dvě stavby. Na dvousetmetrovém úseku řeky Rusavy ve Všetulech, které jsou místní části Holešova, odstranili břehové nátrže. Další dokončenou stavbou je oprava koryta Litenčického potoka u Brankovic.

HOLEŠOV, BRANKOVICE: Tok řeky Rusavy ve Všelutech poškodily vysoké průtoky. Došlo zde k sesuvu svahů a ke vzniku břehových nátrží. „Nestabilní koryto ohrožovalo sousedící pozemky a samozřejmě i stavby na nich umístěné,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský. Vodohospodáři proto museli uvést poškozený úsek do původního stavu. Odtěžili nánosy a provedli sanaci břehových nátrží. Nátrže pak dosypali zeminou. Dále museli vykácet stromy rostoucí v průtočném profilu, které bránily vybudování opevnění koryta.

Celkové náklady na stavbu činily bezmála jeden milión korun. PM do budoucna plánuje další etapu oprav, která by navazovala na již renovovaný úsek. Levý břeh Rusavy je totiž vyhledávaným místem procházek. Město Holešov už státní podnik Povodí Moravy požádalo o opravu nátrží v dalším úseku.

Druhou stavbou, kterou PM dokončilo, je oprava koryta Litenčického potoka u obce Brankovice. Opravovaný úsek v délce 1 300 metrů začínal ústím potoka do Litavy a končil silničním mostem. „Koryto bylo zaneseno sedimenty, které vznikly splachem půdy z polí, tím se snižovala jeho kapacita. Účelem stavby bylo obnovení parametrů koryta a uvedení úseku Litenčického potoka do původního stavu,“ vysvětlil ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek.

Zaměstnanci PM koryto rozšířili a dno opevnili. Zároveň prořezali křoviny a stromy a odtěžili sedimenty z koryta řeky. Na závěr provedli náhradní výsadbu za vykácené dřeviny v okolí vodní nádrže Hlavatka. Celkové náklady na tuto stavbu PM vyčíslilo na jeden milion korun.

publikováno 5. května 2014, 13:20 štítky: oprava koryta, čištění řek, závod Střední Morava,