Těžba nánosů z luhačovické nádrže je kvůli prázdninám přerušená

LUHAČOVICE – Turistickou a lázeňskou sezónu v Luhačovicích letos neruší stavební stroje. Povodí Moravy přerušilo na žádost starostů a podnikatelů z okolí práce na čištění luhačovické nádrže a pokračovat bude opět v září. Stavbaři se proto nyní věnují doprovodným činnostem. Zbývá dotěžit asi 60.000 metrů krychlových sedimentů, o pokrytí dodatečných nákladů ve výši zhruba 20,5 milionu korun stále jedná státní podnik s Ministerstvem zemědělství.

Státní podnik Povodí Moravy přerušil na dobu prázdninových měsíců dodatečné práce na čištění vodní nádrže v Luhačovicích. Vyhověl tak žádostem místních starostů, podnikatelů a náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše o klidný průběh rekreační sezóny. Ze dna nádrže zbývá dotěžit 60.000 metrů krychlových sedimentů, přičemž 235.000 metrů krychlových bylo odstraněno ke konci června. „Pokračovat budeme v září s tím, že jsme schopni zajistit ukončení všech prací do třiceti dnů,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Souhrn aktuálních údajů o čištění VD Luhačovice

Odtěženo do konce června: 235.000 m³ sedimentů

Zbývá dotěžit: 60.000 m³ sedimentů

Dodatečné náklady: zhruba 20,5 milionu Kč

Pokračování prací: od 1. září 2011

Z plochy vodního díla stavbaři odstranili veškeré sedimenty, uvedené v projektové dokumentaci. „Nyní probíhají doprovodné práce, například zřízení úvaziště pontonů, úpravy komunikací případně dočasných úložišť,“ doplnil ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p) Pavel Cenek. Na základě analýzy kvantifikace sinic a kvality sedimentů z Botanického ústavu Akademie věd ČR bylo doporučeno dotěžení zbylých sedimentů a napouštění přehrady po vyschnutí a vymrznutí.

Povodí Moravy nyní jedná o způsobu financování dodatečných prací v objemu asi 20,5 milionu korun. „Lze předpokládat, že budeme financování řešit z vlastních zdrojů, což zatíží státní podnik. O tomto postupu a jeho schválení jednáme s Ministerstvem zemědělství,“ uvedl dále generální ředitel Radim Světlík. Mluvčí ministerstva Tereza Dvořáčková informovala, že státní podnik opětovně požádal o zvýšení dotace až na devadesát procent pracovních nákladů, což v červnu resort schválil.

Skutečnost, že bude nutno vytěžit větší objem, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci, nebylo možné zjistit před zahájením těžby. Čištění luhačovické nádrže jde přitom velmi rychle a celá akce je ve srovnání s běžným postupem odstraňování sedimentů z obdobných vodních děl zkrácena o jeden rok. Napouštění přehrady pak bude závislé na velikosti přítoku do nádrže. V jeho průběhu totiž nesmí zůstat pod nádrží suché koryto a nelze tedy zadržet veškerou přitékající vodu. Proto jde zvláště v období nízkých průtoků o zdlouhavý proces.

Doporučeno bylo dotěžení zbylých sedimentů a napouštění přehrady po vyschnutí a vymrznutí.

publikováno 19. července 2011, 16:13aktualizováno 30. prosince 2011, 16:25 štítky: luhačovická přehrada, vodní dílo Luhačovice, sedimenty, sinice, čištění luhačovické přehrady, čištění vodní nádrže, revitalizace,