Zkapacitnění koryta Bečvy v lokalitě Přerov „U loděnice“

PŘEROV – V Přerově budou zahájeny práce na odstranění štěrkopískového nánosu z koryta řeky Bečvy v lokalitě nad lávkou „U loděnice“. Jedná se o pokračování prací na odstranění rozsáhlého nánosu, který je následkem povodňových událostí z roku 2010.

V pátek 22. července 2011 proběhne pravidelné každoroční snížení hladiny na jezu Přerov. V návaznosti na opadnutí hladiny v nadjezí, které se naplno projeví následující den, budou zahájeny práce na odstranění rozsáhlého štěrkopískového nánosu a zkapacitnění koryta řeky Bečvy v lokalitě nad lávkou „U loděnice“. Jedná se o pokračování prací na odstranění rozsáhlého nánosu, který je následkem povodňových událostí z roku 2010. Období pravidelného týdenního snížení hladiny na jezu Přerov vytvoří pro vytěžení nánosu optimální podmínky. V této lokalitě byla v zimních měsících provedena I. etapa prací, která však probíhala při plné hladině v nadjezí, proto bylo možné vytěžit jen část rozsáhlého pravobřežního nánosu.

V současné době probíhá příprava na zahájení této II. etapy těžby, kdy je připravován prostor mezideponie na pravém břehu. Tato plocha byla doposud využita pro skladování vytěžených materiálů z předchozí těžby, jenž probíhala na přelomu roku. Materiál z deponie je již druhým týdnem intenzivně odvážen a nachází uplatnění zejména v rámci zakázek místních stavebních firem.

Odstranění nánosů navazuje na provedené těžby nánosů v letošním roce pod jezem Přerov, U Loděnice (I. etapa prací), pod a nad jezem v Oseku nad Bečvou a pod jezem Troubky. Obdobně jako u předchozích akcí, i tady je prioritou zkapacitnění profilu a příprava na možné jarní ledové jevy.

Akce probíhá s udělením výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů, která práce termínuje právě na období pravidelného červencového srážky na jezu Přerov. Samotný způsob provádění prací byl mimo jiné projednáván s vládními i nevládními organizacemi ochrany přírody. Po stránce ekologické bude na danou akci dohlížet odborný hydrobiologický dozor, který bude monitorovat celé vypuštěné nadjezí jezu Přerov.

publikováno 21. července 2011, 10:41aktualizováno 30. prosince 2011, 15:12 štítky: odtěžení nánosů, Přerov, Bečva, ochrana Přerova,