Povodí Moravy, s.p. pokračuje v čištění toků, převzatých po ZVHS

Státní podnik Povodí Moravy provádí další údržbu drobných vodních toků, převzatých po bývalé Zemědělské vodohospodářské správě (ZVHS). Například na dvou provozech závodu Střední Morava se jednalo nedávno o 3200 m3 odstraněných sedimentů na úseku téměř 1,5 kilometru. Drobné vodoteče se zanášejí hlavně díky kapacitně nevyhovujícím mostkům nebo nevhodně zaklenutým částem.

BRNO – Vodohospodáři pokračovali ke konci loňského i počátkem letošního roku v čištění a údržbě drobných vodních toků, převzatých od Zemědělské vodohospodářské správy. Závod Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) zajistil například na provoze Veselí nad Moravou těžbu 400 m3 nánosů z více než půlkilometrového úseku drobného vodního toku Milotice 01. „Problémy se projevovaly zejména v létě po přívalových deštích v letních měsících, kdy hladina podzemní vody stoupala v Miloticích až do sklepů rodinných domů,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Údržbové práce na drobných vodotečích pokračovaly v zimních měsících také na provoze Břeclav. Ve spolupráci s obcemi a majiteli pozemků odstranili pracovníci státního podniku sedimenty z části vodotečí v Bohumilicích a Morkůvkách. Celková délka údržby činila 950 metrů a objem těžby dosáhl zhruba 2 800 mnánosů. Podle odborníků jsou hlavní příčinou rychlého a silného zanášení drobných vodních toků nejen špatné agrotechnické postupy zemědělců, ale hlavně kapacitně nevyhovující mostky a nevhodně zaklenuté části, které brání plynulému odtoku a tvoří překážky v toku.

„Navíc dochází k občasným problémům se vstupy na pozemky, z nichž nánosy pochází,“ doplnil generální ředitel s tím, že popsaných potíží jsou si obce vědomy, ale nemají dostatek finančních prostředků na potřebné rekonstrukce.

Znojemský provoz závodu Dyje vyčistil v intravilánu obcí Hostěradice a Míšovice loni v prosinci Míšovický potok v délce téměř dva kilometry. Z koryta dělníci odstranili nálet keřů i stromů a poté zahájili těžbu nánosů. Blanenský provoz se letos v únoru věnoval údržbě drobného vodního toku v intravilánu obce Sudice u Boskovic, kde se v korytě vytvořily postupem nánosy o mocnosti 0,3–0,6 metru. Celkem odtěžili pracovníci provozu zhruba 100msedimentů na délce 230 metrů. Provoz Blansko převzal do správy také vodní nádrž Skalice, ležící na drobném vodním toku Výpustek, kterou využívá podnikový útvar rybářství k chovu ryb.

Na vodní nádrži Skalice se letos počátkem roku postupně zabránilo břehové erozi, nové opevnění získal návodní líc hráze a zkvalitnily se podmínky pro výlov ryb. Po vybudování sjezdu do nádrže následovalo zpevnění podloží a tvorba kádiště z panelů. Částečné odstranění sedimentů před výpustným zařízením pak napomohlo lepší manipulaci s rybí obsádkou. Odtěžený materiál v kombinaci s kamenným záhozem využili stavebníci na zpevnění podemletých břehů nádrže. Současně zahájili probírku břehového porostu okolo nádrže, kterou plánují dokončit v mimovegetačním období 2013/2014.

Závod Horní Morava vyčistil již loni s pomocí dodavatelské firmy Opatovický potok v obci Ústí u Hranic, dále úsek vodního toku Loučka v Brankách a také část potoku Komárník v obci Komárno. V Ústí u Hranic šlo o vyčištění průtočného profilu v celém zastavěném území obce o délce téměř jeden kilometr a celkem 3 000 m3 hlinitého nánosu. V Brankách pak zmizely z úseku toku Loučka sedimenty v objemu 800 ma z Komárníku téměř 500 m3. Na tomto potoku stavbaři stabilizovali i břehové nátrže kamenným záhozem v délce 150 metrů.

„Státní podnik Povodí Moravy bude řešit údržbu převzatých problémových drobných vodních toků postupně podle priorit a potřeb,“ uzavřel Radim Světlík.

publikováno 13. května 2013, 13:37aktualizováno 13. května 2013, 18:56 štítky: čištění, drobné vodní toky, ZVHS,