Povodí Moravy vyčistí řeku Sitku ve Šternberku a současně opraví poškozené opevnění toku

ŠTERNBERK, OLOMOUC – Pracovníci olomouckého provozu Povodí Moravy, s.p. zahájí v červenci čištění nánosů a opravy opevnění na řece Sitce ve Šternberku. Cílem je výrazně zlepšit tamní odtokové poměry, především v období přívalových dešťů a zvýšených vodních stavů. Sedimenty ve městě nad a pod jezem však bude muset odstranit na své náklady jeho majitel.

Pracovníci státního podniku Povodí Moravy začnou v červenci čistit řeku Sitku ve Šternberku od nánosů a společně s tím zde opraví i dlažby a opěrné zdi. Celkové náklady dosáhnou 560 tisíc korun bez DPH, přičemž akci zajistí vlastními pracovníky i s mechanizací olomoucký provoz Povodí.

„Po provedení staveb se zde výrazně zlepší odtokové poměry, zejména v období zvýšených vodních stavů a přívalových dešťů,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

Břehové opevnění podle něj viditelně poškodil průchod jarních vod v letech 2008 a 2009. V opěrných zdech tak jsou vypadlé kameny i vydrolené spáry a základy kamenných zdí spolu s patkami jsou obnažené a podemleté. Kapacitu průtočného profilu pak snižují nánosy. Sitka ve Šternberku je v této části upraveným tokem s lichoběžníkovým tvarem a místy s opěrnými zdmi. Práce budou probíhat v úseku ř.km 10,700 (železniční most) až po ř.km 12,500 (30 m nad lávkou pro pěší ve Hvězdném údolí).

„Před zahájením oprav provede na daném úseku odlov a záchranný transfer ryb místní organizace Českého rybářského svazu Šternberk,“ doplnil vedoucí provozu Olomouc (Povodí Moravy, s.p.) Josef Holásek. Stavebníci poté opraví výtrže břehů, které dosypou zeminou a zhutní. Opevní také svahy lomovým kamenem a vyzdí i nové kamenné patky. Svah urovnají a ve vegetačním období nakonec zatravní. Na některých místech opěrných zdí navíc vysekají poškozené spáry, které pak doplní novou cementovou maltou.

Povodí Moravy však ve Šternberku nebude odstraňovat nánosy z podjezí a ze vzdutí jezu (ř.km 11,243 -11,328), protože není jeho správcem ani vlastníkem. Ten má totiž podle Zákona o vodách povinnost veškeré údržby vodního díla. „Na nutnost odtěžení sedimentů u jezu upozornil a poté vyzval jeho majitele vodoprávní úřad při ORP Šternberk,“ uzavřel ředitel David Fína.

Základní fakta o akci na řece Sitce ve Šternberku:

Úsek oprav od: ř.km 10,700 (železniční most)

Úsek oprav do: ř.km 12,500 (30 m nad lávkou pro pěší ve Hvězdném údolí).

Dodavatel: Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc

Rozpočtové náklady: 560.000 Kč bez DPH

Zahájení prací: červenec 2011

publikováno 30. června 2011, 17:46aktualizováno 14. ledna 2012, 15:43 štítky: Sitka, PPO, ochrana před povodněmi, čištění koryta,