Povodí Moravy vyčistilo od naplavenin a zátarasů dva menší vodní toky na Hranicku

HRANICKO – Pracovníci státního podniku Povodí Moravy vyčistili od naplavenin a zátarasů vodní toky Splavná a Žabník na Hranicku. Jedná se o pravobřežní přítoky Spojené Bečvy. Těžká strojní technika odstranila v dolních částech obou toků nánosy a kmeny stromů, které sem dostala především blesková povodeň v roce 2009. Další povodně v roce 2010 množství naplavenin, které mohou komplikovat situaci při vysokých průtocích, ještě zvětšily.

„Technika se pohybovala v náročném a podmáčeném terénu,“ připomněl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína s tím, že práce se uskutečnily v rozmezí měsíců března až května tohoto roku. Zátarasy na tocích z minulých let ve velkém rozsahu zjistili při pochůzkách a kontrolách pracovníci provozu Vlašské Meziříčí. Provedená údržba by nyní měla předejít případným škodám, které mohou napáchat další povodně.

Správu drobných vodních toků převzalo Povodí Moravy s. p. v rámci transformace Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) k 1. lednu 2011. O tomto kroku rozhodlo Ministerstvo zemědělství ČR a správu drobných vodních toků převedlo na státní podniky jednotlivých povodí a státní podnik Lesy České republiky. Povodí Moravy tak získalo do své správy přes 6.600 km toků. ZVHS v podobě tzv. „zbytkové organizace“ s omezeným předmětem činnosti a s omezenou majetkovou skladbou nadále vykonává zejména správu hlavních odvodňovacích zařízení a provoz souvisejících čerpacích stanic.

publikováno 19. května 2011, 10:19aktualizováno 14. ledna 2012, 16:29 štítky: Splavná, Žabník, zátarasy, čištění koryta, ZVHS,