Povodí Moravy začalo čistit olomoucký potok Nemilanka

OLOMOUC – Pracovníci Povodí Moravy začali čistit potok Nemilanka v Olomouci. Vyčištěné koryto pomůže k lepšímu průtoku vody. Cílem je lepší ochrana obyvatel místních částí Slavonín a Nemilany proti povodním.

Kráčející bagry, nákladní auta, motorové pily. Státní podnik Povodí Moravy, jako nový správce toku, zahájil čištění první části zanedbaného potoka Nemilanka.

Přímo v korytě se v těchto dnech pohybují dva kráčející bagry. Nánosy pak odváží pracovníci na dvou nákladních autech.

„Dělníci také odstraňují napadané větve, vytahují zátarasy z toku, spadené stromy, konstrukce starých lávek, odpady a podobně. Kolem břehů zase pracují naši zaměstnanci, kteří rozhrabují hromady po štěpkování a dělají celkový pořádek. Na místě se tak v některých dnech pohybuje až dvanáct lidí,“ popsal práce David Čížek z Povodí Moravy, který má čištění na starost. Ruch na prvním asi kilometr dlouhém úseku po Kožušanskou silnici skončí v případě příznivého počasí do měsíce.

Povodí Moravy proto děkuje za trpělivost místním obyvatelům, kteří jsou nyní vystaveni hluku stavebních prací. Zároveň s tím ujišťuje občany, že nánosy, které jsou z Nemilanky vytěženy a přesouvány na pozemky v těsné blízkosti potoka, nebudou v budoucnu hyzdit krajinu. V této chvíli probíhají práce v korytě. Po jejich dokončení a po proschnutí vytěžených materiálů pak budou deponie upravovány včetně urovnání a osetí.

Státní podnik hradí aktuální práce ze svého rozpočtu. Zbylý, asi kilometr a půl dlouhý úsek, chce vyčistit spolu s městem Olomouc. V současné době čeká vedení státního podniku a města na vyjádření k žádosti o poskytnutí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši 65 procent. Pokud dotace nebude přiznána, pak se bude koryto čistit po jednotlivých etapách opět z prostředků Povodí Moravy a města.

„Náklady na pročištění spodního úseku, které bude zajišťovat technika Povodí Moravy, jsou asi milion korun. Náklady na vyčištění zbylých úseků, včetně zatrubněných částí ve správě města, se pohybují kolem sedmi milionů korun," připomněl ředitel závodu Horní Morava David Fína.

V případě poskytnutí dotace bude koryto vyčištěné už na konci třetího čtvrtletí tohoto roku.

publikováno 14. dubna 2011, 15:02aktualizováno 15. ledna 2012, 21:00 štítky: Nemilanka, Olomouc, čištění koryta,