Povodí Moravy zahájilo opravu Rakovecké zátoky na Brněnské přehradě

BRNO - Státní podnik Povodí Moravy zahájil opravu opevnění břehů a přístupových schodů Rakovecké zátoky na Brněnské přehradě. Celkem opraví 600 metrů opevnění v úseku od Dopravního podniku po opěrnou zeď u restaurace Rybářská Bašta. Opravu za 2,8 miliónu Kč provede firma Swietelsky stavební s.r.o. a má být být dokončena závěrem března letošního roku.

„Opevnění břehů Rakovecké zátoky je tvořeno převážně betonovými zatravňovacími panely, které jsou na většině míst poškozeny, někde na sebe nenavazují a místy jsou sesunuté do vody," upřesnil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. V naprosto nevyhovujícím stavu jsou také schody do vody, místy jsou ve vzduchu, u jiných chybí stupně nebo nemají dostatečnou šířku pro bezpečný sestup do vody.

Stavební firma některé panely opraví, jiné zcela vybourá a nahradí panely novými. Podloží doplní zeminou a otvory v panelech vysype jemným štěrkem. Stavbaři také rozeberou poškozená schodiště, která rozšíří a místo osmi schodů ponechají jen pět. Nové vstupy do vody budou širší a bezpečnější. Pod schody pak zachovají panely s mírným spádem do vody a rozebrané opevnění zase vrátí do zhutněného štěrkového lože s geotextilií. Okolní terén bude upravený a osetý travním semenem. „Opraveny nebudou opěrné zdi pod Měnírnou, protože nejsou ve správě Povodí Moravy, s.p., ale Statutárního města Brna," doplnil ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga.

Oprava břehů za 2,8 miliónu Kč je hrazena z finančních prostředků Povodí Moravy, s.p. a kromě zvýšení stability břehů bude mít také estetickou funkci. „Rakovecká zátoka patří k v letním období k hojně navštěvovaným místům a tak věříme, že opravy ocení i turisté, kteří se sem přijdou v létě vykoupat," uzavřel Jan Moronga.

publikováno 23. ledna 2013, 08:52aktualizováno 24. ledna 2013, 08:47 štítky: Brněnská přehrada, oprava břehů, Rakovecká zátoka,