Povodí Moravy zahájilo práce na obnově vodní nádrže Gramanec

Povodí Moravy zahájilo opravy vodní nádrže Gramanec na Uherskohradišťsku. Práce povedou k obnovení všech funkcí nádrže včetně funkce biologické a estetické. Obnova spočívá zejména v opravě hráze, odtěžení sedimentů a opravě výpustného zařízení. 

Povodí Moravy zahájilo v polovině dubna celkovou obnovu vodní nádrže Gramanec u Ostrožské Nové Vsi. Těžbě sedimentů, opravám hráze a tzv. požeráku předcházelo vypuštění nádrže. Ze dna nádrže vodohospodáři odstraní více než 10 000 kubíků sedimentů. „Našim cílem je zejména vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou však dosáhneme i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ popisuje význam prací generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Odstranění 10 000 kubíků nánosů povede k podstatnému zvýšení retenční schopnosti nádrže. Opravy výpustného zařízení a oprava hrází zajistí bezproblémový provoz vodního díla nejen za běžných situací, ale také během povodní. „Provedeme dosypání hrází, opravu svahů a opevnění hráze. Dále se zaměříme na opravu výpustního objektu a manipulačního zařízení i propustku do obtokového koryta. Těžba sedimentů bude probíhat ze dna nádrže tak, abychom zachovali litorální pásmo, což je důležité zejména pro organismy žijící na břehu v těsné blízkosti nádrže,“ popisuje průběh prací Gargulák. 

Obnova malých vodních nádrží je pro vodohospodáře mimořádně důležitá, protože hrají významnou roli v příslušné lokalitě obzvlášť v období sucha, kdy dokáží krátkodobě vylepšovat vodní bilanci v menších tocích, aby nevysychaly. Mimo to nádrž po napuštění poskytne útočiště mokřadním a bažinným společenstvům a vhodné podmínky pro hnízdění ptactva. Během posledních dvou let obnovilo Povodí Moravy např. vodní nádrže Santon na Brněnsku, Ordějov na Uherskohradišťsku, Předního rybníku u Hustopečí či Třebařov na Šumpersku.

Práce odstartovaly v dubnu 2023 a potrvají do dubna 2024. Nádrž je aktuálně z důvodu prací vypuštěná. Obnova nádrže si vyžádá náklady v celkové hodnotě téměř 17 mil. Kč, které částečně poskytlo Ministerstva zemědělství v rámci programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa“ a částečně z vlastních zdrojů Povodí Moravy.

Vodní nádrž Gramanec leží Chylickém potoce, který je levostranným přítokem Petříkovce a Okluky, která ústí do Moravy. Nádrž vznikla v 60. letech 20. století, má rozlohu 4,1 ha a zásobní objem 56 000 m³.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 24. května 2023, 11:27aktualizováno 24. května 2023, 11:30 štítky: malá vodní nádrž, obnova MVN,