Pracovníci Povodí Moravy zbavili odpadků čtyři kilometry řeky Hloučely

Státní podnik Povodí Moravy se snaží čistit toky ve své správě od odpadků, které tam nahází místní občané. Ze čtyřkilometrového úseku řeky Hloučely tak jeho zaměstnanci odvezli pět nákladních aut materiálu. Údržbou prošla také část Oslavy a Senice.

PROSTĚJOV – Pět nákladních aut plných odpadků odvezli v uplynulých dnech pracovníci Povodí Moravy, s.p. z koryta řeky Hloučely. Místní obyvatelé sem odložili různorodé druhy materiálu, od PET lahví, přes staré elektrospotřebiče, až po pneumatiky. Čtyřkilometrový úsek toku se začátkem ve Vrahovicích čistili tři zaměstnanci zhruba týden a odpadky odvezli na skládku v Němčicích. „Snažíme se udržet řeku v pořádku a očekáváme, že se k nám přidá i město a ostatní subjekty, které mají další toky a rybníky ve své správě,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

Správce toku začal s čištěním z vlastní iniciativy a na vlastní náklady. Od tohoto kroku si slibuje zvýšení průtoku Hloučely, protože mechanické překážky snadnému toku brání. Na problém znečištěného koryta řeky upozornili v minulosti i ochránci přírody, kteří se snažili vyburcovat k aktivitě i vedení města. Sami ochránci přírody však souhlasili s jeho argumentem, že nemohou zasahovat do cizího majetku. „Akci budeme pravidelně opakovat i na jiných tocích, podle aktuálního stavu průtoků,“ doplnil David Fína. 

Zaměstnanci Povodí Moravy, s.p. odstranili také nepořádek na březích řeky Oslavy. Černé skládky a náletové dřeviny tak již nebudou ucpávat koryto řeky při každém nárůstu průtoků. Práce se uskutečnily v rámci závěrečné etapy dílčích protipovodňových opatření v Mostištích. Údržba vodního toku spočívala v odstranění pařezů, odvozu zeminy a odpadů, které zde po několik desítek let ukládali místní občané. Objevily se zde například koberce, betonové sloupky z oplocení nebo zbytky pletiva.

Údržbou a zpevněním kameny také prošly břehy potoka Senice v Lužné. Doprovázelo je pročištění koryta a odstranění přebytečných břehových porostů. Stejné úpravy provedl správce toku také na Hranicku v Ústí a na Vsetínsku v Leskovci a Valašské Polance. 

publikováno 22. srpna 2012, 13:23 štítky: Hloučela, čištění koryta,