Protipovodňová ochrana Hranic chrání před povodněmi a přibližuje řeku lidem

Povodí Moravy, s. p. dokončilo výstavbu protipovodňových opatření v Hranicích na ulici Kropáčova a podél sadů Čs. legií. Nová opatření poskytnou městu ochranu až na úroveň padesátileté povodně. Kromě ochrany před povodněmi nabízí dokončená stavba také odpočinková místa u vody a umožňuje lidem snadnější přístup k řece.

Nová protipovodňová ochrana města Hranic chrání zdraví a životy 2000 obyvatel a majetek ve výši 600 mil. Kč. Součástí opatření jsou přístupy k řece a prvky sloužící k posezení u vody. Vedle protipovodňových zídek doplňuje protipovodňová opatření i mobilní hrazení. To v době povodní zahradí místa, která budou za běžné situace fungovat jako přístup k řece. Před zahájením stavby nemělo koryto dostatečnou kapacitu a poskytovalo ochranu pouze před maximálně dvacetiletou vodou.

Na obou březích vznikly protipovodňové zídky a hrázování v úseku řeky dlouhém 700 metrů. Jejich příprava probíhala ve spolupráci s městem a památkáři tak, aby zůstal zachovaný jedinečný ráz ulice Kropáčova. „Na pravém břehu řeky jsme vytvořili repliku původní zdi, která je obložená kamenem a doplněná o zábradlí. Vznikly nové protipovodňové zídky v celkové délce 1050 metrů a protipovodňové hráze v délce 350 metrů. Součástí opatření je volnočasové pásmo s dvěmi posezeními v podobě tribun, které otevírají přístup k řece. Opatření tak na jednu stranu obyvatele chrání před povodněmi, ale současně činí řeku dostupnou a více ji propojují s městem a s lidmi. Řeka poskytuje výborné místo pro setkávání lidí a trávení volného času, podobné prvky vnikají i v jiných moravských městech, jako je např. Olomouc či Brno,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Práce odstartovaly na jaře 2021 a trvaly 20 měsíců. Stavební náklady na výstavbu protipovodňové ochrany Hranic vyšly na 67,3 mil. Kč. Stavba byla financována z programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi a z prostředků města. Práce probíhaly bez komplikací dle harmonogramu.

Významnou součástí protipovodňové ochrany Hranic bylo také rozšíření jezu Hranice, které Povodí Moravy úspěšně dokončilo v loňském roce. „Rozšíření jezu společně s připravovanými ochrannými zdmi na ulici Kropáčova a podél sadů ČS. legií zvýšilo ochranu před povodněmi na celém úseku Bečvy na území Hranic. Zvýšení kapacity jezu se projeví zejména mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky. V jejich výustních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě. Protipovodňové zídky pak zvyšují kapacitu koryta od silničního mostu dále proti proudu,“ doplňuje Gargulák.

Výstavba protipovodňové ochrany i rozšíření jezu vychází z celkové Koncepce protipovodňové ochrany sídel v Pobečví. Kompletní ochranu Hranic až před povodňovými průtoky, kterých dosáhla Bečva během povodní v roce 1997, zajistí vodní dílo Skalička, které tvoří hlavní prvek při ochraně měst a obcí před povodňovými průtoky z Bečvy.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 9. prosince 2022, 11:02aktualizováno 14. prosince 2022, 13:56 štítky: Hranice, PPO Hranice, Pobečví,