Provoz Přerov čistí a opravuje drobné vodní toky

PŘEROV – Odstraňování nánosů, zpevnění břehů, likvidace popadaných nebo zničených stromů po větrné smršti. Spolupráce na přípravě stavby protipovodňových opatření a sečení trávy nejen podél velkých řek, ale nově i podél 600 kilometrů drobných vodních toků. Pro pracovníky provozu Přerov (Povodí Moravy, s. p, závod Horní Morava) jsou letní měsíce jedny z nejrušnějších.

Poté, co se státní podnik Povodí Moravy od Nového roku začal starat o téměř 7 200 kilometrů drobných vodních toků patřících ještě loni Zemědělské vodohospodářské správě (ZVHS), mají pracovníci jednotlivých provozů nabitý program. Výjimkou není ani provoz Přerov, který po ZVHS převzal téměř 600 kilometrů toků.

V Oseku nad Bečvou tak například v minulých týdnech pracovníci odstranili nánosy potoku Lubeň. Koryto o délce asi 200 metrů bylo tak zanesené, že kapacita toku byla snížena více než o třetinu. Podobně pak zaměstnanci vyčistili okolí shybky toků Lubeň a Strhanec.


Provoz Přerov

Provoz Přerov spadá pod závod Horní Morava. Spravuje území, do kterého nově spadají obce od Litovle, až po Kojetín a od Lipníku nad Bečvou po Konici. Provoz spravuje 14 významných vodních toků jako například Bečva, Morávka, Hloučela nebo Olešnice. Stará se také o 14 jezů, dva rybníky a vodní dílo Plumlov. Nově spadá pod provoz Přerov 7 nádrží, původně patřících Zemědělské vodohospodářské správě. Na provoze pracuje 23 zaměstnanců.

Komplikovaná práce čekala na pracovníky v Ochozi na Prostějovsku. Zdejší Ochozský potok je totiž v některých místech zatrubněný a prochází pod rodinnými domy.

„Vyústění nebylo stabilizováno. V daném místě pak docházelo k silné erozi dna, to mělo za následek destabilizaci a podemílání potrubí, jenž v části doslova viselo ve vzduchu. V daném místě jsme provedli stabilizaci ujíždějících svahů těžkým kamenným záhozem. Kavernu pod potrubím jsme vyplnili vhodným materiálem. Čelo vyústění a navazující dno erozí vytvořeného spadiště bylo na sucho obloženo masivními kameny s ukončením stabilizačním prahem – také z těžkého kameniva,“ popsal ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Zaměstnanci Povodí Moravy tak pomohli s opravou havarijního vodního díla obce, která práce zaplatila. Investice se jí přitom ihned vyplatila. V Ochozi totiž jen několik týdnů poté zažili povodeň, kterou by potok bez opravy nezvládl.

Povodí Moravy začne také těžit nánosy v lázeňské obci Skalka (okr. Prostějov) na toku Trávníčka. „Současně zde ve spolupráci s obcí provedeme probírku porostů,“ doplnil vedoucí provozu Přerov David Čížek.

Zlepšit by se měl také stav vodního toku Splavská v Tovačově. I zde spolupracuje Povodí Moravy s městem na zkapacitnění toku, který ještě loni spravovala Zemědělská vodohospodářská správa. Cílem je vyřešení dvou problémů: nekapacitních mostků a lávek a silně zanesené 75 metrů dlouhé shybky[i], která je základním „škrtícím“ bodem toku.

Co je to shybka?

[i] Stavba, která se zřizuje v místě křížení stoky s řekou nebo potokem

Spolupráce na protipovodňových opatřeních probíhá také v obci Citov. „Zde bychom chtěli zhotovit opatření v podobě stavidlových uzávěrů v místě nátoku do shybky drobného vodního toku Loučka pod Olešnicí. Na daném opatření jsme se podíleli návrhem řešení a investičním záměrem. Obec momentálně shání finance na jeho realizaci,“ vysvětlil Čížek.

publikováno 25. srpna 2011, 07:51aktualizováno 30. prosince 2011, 11:31 štítky: ZVHS, drobné vodní toky, čištění koryta, oprava koryta,