První etapa hrubého čištění Nemilanky v Olomouci je kompletní

OLOMOUC – Čištění Nemilanky v Olomouci je v plném proudu. V korytě potoka se stále pohybují těžební mechanismy a odvážejí na skládku léty usazené bahno a sedimenty. Stavbaři také zahájili tlakové čištění propustků i mostních objektů, včetně zatrubněné části ve druhé etapě mezi ulicemi Janíčkovou a Lidickou. Od dnešního dne (7. Listopadu) plánují zahájení prací na třetí etapě těžby nánosů a zvýšení kapacity toku.

Hladina klesla 60 centimetrů

Potok Nemilanka má za sebou kompletní první etapu

Základní fakta o čištění Nemilanky

Oficiální název: Nemilanka, těžba nánosů, zkapacitnění toku.

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Financování: Ministerstvo zemědělství 3,9 milionu Kč

Další zdroj: Statutární město Olomouc 2,4 milionu Kč

Celková délka čištěného úseku toku 2,2 kilometru

Objem odtěžených nánosů zhruba 1700 – 2000 m3

Dodavatel: Horstav, spol s r.o., Olomouc

Cena díla: 5,9 milionu Kč plus rezerva cca 1 milion Kč

Předání staveniště: 7. října 2011

Předpokládaný termín ukončení prací: 30. listopad 2011

hrubého čištění. Hladina vody šla v tomto úseku dolů asi o 60 centimetrů, což je nyní podle stavbařů ideální. Pokračují v práci na konci Janíčkovy ulice a současně zahájili tlakové čištění propustků a mostních objektů. Začali i tlakové čištění zatrubněné části ve II. etapě mezi Janíčkovou a Lidickou ulicí.

„Jsem rád, že už v této etapě je vidět tak výrazný pokles hladiny vody. Potvrzuje se, že čištění koryta Nemilanky je správným řešením,“ komentoval aktuální výsledky olomoucký primátor Martin Novotný.

Práce běží plynule a zhotovitel postupně přechází na další etapy hrubého čištění. Souběžně je plánován i systém prací na dalších úsecích, zejména v komplikované části toku ve dvorech nad momentálně rekonstruovanou křižovatkou ve Slavoníně. Zde Povodí Moravy spolu s městem Olomouc řeší mimo jiné problémy s rozdílnou kapacitou jednotlivých částí zatrubnění, či s komplikovanými přístupy na pozemky.

„Ve dvou případech jsme se potýkali s nevhodným mělkým uložením technických sítí,“ doplnil David Čížek s tím, že tento týden očekává zahájení prací III. etapy.

Rozlitá voda z nenápadného potoka, zaneseného sedimenty, již několikrát ohrozila obyvatele Nemilan a Slavonína. Proto bylo naplánováno čištění asi 2,2 kilometrů dlouhého koryta Nemilanky, rozdělené do tří etap. Potřebné peníze získalo vedení města spolu s Povodím Moravy z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Město Olomouc navíc přispělo částkou 2,4 milionu korun na čištění zatrubněné části toku. V plánu je těžba 1700 až 2000 m3 sedimentů. Provádění prací zasahuje i okolní příbřežní pozemky u Nemilanky a také vnitřní sítě komunikací, po nichž bude sediment vyvážen.

publikováno 7. listopadu 2011, 13:17aktualizováno 13. ledna 2012, 14:38 štítky: čištění koryta, Olomouc, Nemilany, Nemilanka, lokální záplavy,