Rybák obecný má v přírodní rezervaci unikátní umělý plovoucí ostrov pro hnízdění

VODNÍ NÁDRŽ NOVÉ MLÝNY – Plánované navýšení hladiny ve vodním díle Nové Mlýny předpokládá realizaci opatření, která budou respektovat ochranu přírody. Na jejich návrhu spolupracuje Povodí Moravy, s. p. s ochránci přírody i ornitology. Dílčím úspěchem je úspěšné umístění plovoucího ostrovu pro hnízdící ptactvo. Předpokládané zvýšení hladiny o 35 cm zajistí suchem sužované jižní Moravě 9 mil. m3 navíc.

I když se v poslední době skloňuje zvýšená potřeba vody z Dyje pro závlahy, opomíjí se zvýšená spotřeba pro ostatní užití a zvýšené ztráty vody výparem z krajiny díky velkému počtu tropických dní a nocí, ztráty způsobené větrem a rostlinami – evapotranspirací. „Akumulovaná voda v novomlýnských nádržích je využívána zejména k nadlepšování minimálních zůstatkových průtoků v Dyji a zvodňování celé soustavy kanálů a toků pod nádržemi, mezi které patří např. Zámecká Dyje, Kančí obora či Včelínek. Spotřeba vody pro tyto environmentální účely je až 80 % a nebýt Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy nádrží společně s VD Nové Mlýny, tak i v dostatečně vodném či průměrném roce, jako byl rok 2017, by v Dyji po soutoku s Jihlavou a Svratkou byl nejnižší přirozený průtok 1,37 m³/s. Díky akumulaci vody v soustavě nádrží je nadlepšený odtok z VD Nové Mlýny i v období nejnižších přirozených stavů 10 m³/s,“ popisuje význam vody zachycené v Nových Mlýnech generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Vodohospodáři, zástupci ochrany přírody a krajiny, ornitologové, rybáři i projektanti v současnosti spolupracují na splnění společného cíle – projednat a schválit změny zásobního prostoru a nový manipulační řád soustavy vodních nádrží Nové Mlýny. Zemní, stavební i technické zásahy v přírodní rezervaci ptačí oblasti musí respektovat řadu omezení z pohledu ochrany hnízdních podmínek a chráněných druhů.

Na základě výrazného snížení hnízdních ploch chráněného druhu rybáka obecného vlivem zarůstání hnízdních stanovišť nepůvodními dřevinami a vodní erozí stávajících hnízdišť na ostrovech v nádrži, vyvinulo Povodí Moravy, s. p. společně s Českou společností ornitologickou a slovenským výrobcem pontonů SM PONTON unikátní umělé hnízdiště pro rybáka obecného – betonový plovoucí ostrov. Konstrukce, tvar, ponor i přesahy hnízdních ploch nad vodou byly navrženy s cílem eliminace vlivu vln na stabilitu ostrova, ochrany kuřat rybáka před predátory i jejich ochrany před pádem do vody. „Toto zařízení bylo navrženo k posílení stávajících hnízdních ploch, rybáci ostrov obsadili okamžitě po příletu ze zimovišť,“ vysvětluje Gašpar Čamlík za Českou společnost ornitologickou. Již v první sezóně se podařilo na umělém ostrovu o ploše 18 m2 odchovat desítky mláďat tohoto vzácného druhu. Celkem v tomto období postupně zahnízdilo ve třech vlnách až 49 párů tohoto vzácného druhu. „Ještě koncem srpna tu rodiče dokrmovali poslední tři mláďata, ostrov tak byl využit doslova po celou hnízdní sezónu,“ dodává Čamlík. 

Pro přírodní rezervaci „Věstonická nádrž“ jsou společně se zástupci ochrany přírody, rybářstvím i ornitology připravovaná komplexní „Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VDNM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže Nové Mlýny“. Plovoucí hnízdní ostrov byl jako jedno opatření osazen na hladinu 5. dubna 2019 v oblasti ostrovů Písky, kde již posílil novou hnízdní plochou stávající stanoviště,“ popisuje za Povodí Moravy, s. p. Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí.

Je velmi náročné skloubit všechny požadavky ochrany přírody a krajiny s technickými možnostmi přípravy a realizace navrhovaných opatření. Zvyšování hladiny proto předcházela technická studie, biologické hodnocení, naturové hodnocení, hodnocení záměru dle § 67 a posouzení dle § 45i (obojí dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), a to v rámci připravovaného Oznámení záměru navrhovaných opatření dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. „Podmínky pro zlepšení předmětu ochrany, jako třeba instalace plovoucího ostrova dokladují, že zájem ochrany živočichů žijících na nádrži nemusí být v protikladu se zájmem na posílení vodních zdrojů. Naopak, naše společné řešení ukázalo, že ty podmínky pro život rybáka obecného můžeme dokonce zlepšit,“ dodává Tůma.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 4. listopadu 2019, 09:26 štítky: Nové Mlýny, rybák, sucho,