Setkání Povodí Moravy, s.p. se starosty obcí a zástupci státní správy k těžení sedimentu na VD Luhačovice

Pozlovice, 20. ledna 2011 – Dne 20. ledna 2011 od 10:00 proběhla v prostorách Úřadu městyse Pozlovice prezentace akce „VD Luhačovice – odstranění sedimentů“ ze strany státního podniku Povodí Moravy. Z úst generálního ředitele, technicko-provozního ředitele a ředitele závodu Střední Morava byli zástupci dotčených obcí a úřadů státní správy informování o průběhu přípravy i postupu realizace tohoto významného projektu.

Představitelé státního podniku Povodí Moravy, který je investorem této akce, věnovali pozornost zejména problematice tvorby sedimentů v nádrži a jejich vlivu na kvalitu vody, nakládání s vytěženým sedimentem včetně aplikace na zemědělské pozemky, postupu prací a odvozu sedimentů z nádrže. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který je krokem ke zlepšení využití nádrže pro koupání, rekreaci a rybolov, a bude tedy přínosem pro celý region, byli všichni zúčastnění požádáni o spolupráci při jeho realizaci.

Zástupci Povodí Moravy, s.p. zdůraznili, že státní podnik je garantem celé akce, a představitelé obcí a zástupci státní správy budou informováni o odpovědných kontaktních osobách, které budou za státní podnik vystupovat při jednání s nimi.Povodí Moravy, s.p. nadále usilovně pracuje za získání všech nezbytných podkladů tak, aby mohl obdržet povolení k aplikaci vytěženého sedimentu na pozemky Zemědělského půdního fondu v souladu s vyhláškou č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě. Státní podnik se snažil zahájit akci co nejdříve s ohledem na využití zimního období, kdy se předpokládá možnost zámrzu sedimentu pro nasazení techniky.

Představitelé státního podniku Povodí Moravy si vyslechli připomínky ze strany dotčených obcí a tyto připomínky budou při dalším postupu prací respektovány.

Snahou Povodí Moravy, s.p. je ve spolupráci s dotčenými obcemi úspěšně dokončit tuto akci, která má přispět ke zlepšení stavu vodního díla.

publikováno 20. ledna 2011, 17:42aktualizováno 13. ledna 2012, 18:01 štítky: Luhačovice, přehrada, čištění, sedimenty, těžba, obce, samospráva,