Suché léto svědčilo vodohospodářským stavbám

Končí léto, už příští týden začíná astronomický podzim. Pro Povodí Moravy, s.p. znamenaly abnormálně suché letní měsíce možnost urychlit práce na mnoha našich stavbách. Kromě velkých – a mediálně dobře známých – projektů je důležitou povinností správců povodí pravidelná údržba všech vodních toků a jednotlivých vodohospodářských staveb, které jsou na těchto tocích umístěny.

Pracovníci Závodu Střední Morava, Povodí Moravy, s.p. tak během prázdnin dokončili například nutnou údržbu toků v lokalitách Kněžpole, Svatobořice a Dědice.

KNĚŽPOLE: Na řece Moravě, na k.ú. Kněžpole, bylo potřeba urychleně opravit tzv. levobřežní nátrže. Nacházely se nad místem, kde se do Moravy vlévá Březnice. Při větších průtocích tam voda pravidelně vymílala a narušovala břehy. Konkrétně bylo potřeba břehy opravit a zpevnit hlavně levý břeh tak, aby nedocházelo k dalšímu narušování svahu. „Největší nátrž byla dlouhá až 200 metrů. Bylo ji potřeba co nejrychleji opevnit tzv. záhozem z lomového kamene o hmotnosti 200–500 kg,“ komentoval stavbu generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

SVATOBOŘICE – MISTŘÍN: V návaznosti na čištění drobných vodních toků a odstraňování křovin, které začalo už na začátku roku v době vegetačního klidu, pokračoval v létě provoz Veselí nad Moravou v čištění Sobůlského potoka. Sobůlský potok protéká katastry Ostrovánky, Sobůlky, Kyjov, Svatobořice a vlévá se do řeky Kyjovky. „Problémový úsek v katastrálním území Svatobořice způsoboval, že se voda při vyšších průtocích přelévala přes sousedící obtokové rybníky a působila škody na samotných rybnících i zemědělské půdě pod nimi,“ vysvětluje situaci ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek. Proto museli vodohospodáři asi 400 m dlouhý úsek koryta urychleně vyčistit od zátarasů, nánosů i sedimentů. Samotná obec Svatobořice-Mistřín pak na tyto práce naváže úpravou rybníků, které jsou v jejich majetku.

DĚDICE: V létě se rovněž podařilo vyčistit koryta Hané a Malé Hané. Nánosy mezi nábřežními zdmi se pravidelně na těchto říčkách odstraňují přibližně jednou za 10 let. Při té příležitosti vodohospodáři místy provedli také opravy opevnění kamenného obkladu zdí, kamenné dlažby a tzv. kamenné rovnaniny. Vytěžené nánosy skončily na místě k tomu určeném, konkrétně pod hrází vodní nádrže Opatovice.

publikováno 19. září 2013, 07:32 štítky: údržba toku, čištění koryta, čištění řek, závod Střední Morava,