Tříetapové čištění Nemilanky v Olomouci skončilo

Obyvatelé Slavonína a Nemilan už nemusí mít obavy z každého většího deště

OLOMOUC – Obyvatelé Slavonína a Nemilan se už nemusí obávat o svůj majetek při silných deštích. Koryto potoka Nemilanka v Olomouci totiž od tohoto týdne pojme výrazně větší množství vody. Těžké mechanismy odtud odvezly téměř 2000 m3 sedimentů. Výměny se dočkalo i podzemní potrubí, které nestačilo na velké přívaly vod po velkých srážkách.

Základní fakta o čištění Nemilanky

Oficiální název: Nemilanka, těžba nánosů, zkapacitnění toku.

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Financování: Ministerstvo zemědělství 3,9 milionu Kč

Další zdroj: Statutární město Olomouc 2,4 milionu Kč

Celková délka čištěného úseku toku 2,2 kilometru

Objem odtěžených nánosů zhruba 2000 m3

Dodavatel: Horstav, spol. s r.o., Olomouc

Cena díla: 5,9 milionu Kč plus rezerva cca 1 milion Kč

Předání staveniště: 7. října 2011

Ukončení prací: prosinec 2011

Tříetapové čištění potoka Nemilanky v olomouckých městských částech Slavonín a Nemilany je u konce. Těžba letitých sedimentů zpočátku běžela nahrubo a nyní zhotovitel celý příslušný úsek vodního toku o délce více než dva kilometry dopracoval až do konečné podoby. Od října odvezly nákladní vozy na skládku téměř 2000 metrů krychlových vytěženého materiálu. „Výsledek je výborný, což dokazuje pokles hladiny o 60 až 70 centimetrů,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Radim Světlík.

Akce podle něj probíhala bez problémů, jen na několika místech se stavbaři potýkali se špatně uloženými technickými sítěmi, což řeší s jejich správci. Těžební práce doprovázelo i tlakové čištění propustků a mostních objektů, včetně zatrubněných částí. „S příslušnými vlastníky pozemků jsme se dohodli na výměně původního nekapacitního potrubí,“ ocenil Radim Světlík vstřícný přístup občanů k razantnější úpravě vodního toku v zahradách a jejich bezprostředním okolí.

Město Olomouc kladlo při akci velký důraz na informovanost místních obyvatel. „Snažili jsme se o maximální informovanost občanů v lokalitách, kde akce probíhala. To se ukázalo jako dobrá strategie. Spolupráce stavbařů s místními byla velmi dobrá,“ komentoval průběh akce olomoucký primátor Martin Novotný. Pracovníci odboru životního prostředí olomouckého magistrátu spolu s pracovníky Povodí Moravy prováděli i osobní pochůzky. „Lidé si uvědomili, že veškerá opatření ve svém konečném důsledku chrání jejich majetek. Také díky tomu šla práce hladce,“ doplnil primátora vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka. 

Tříetapové čištění asi 2,2 kilometrů dlouhého koryta Nemilanky bylo naplánováno poté, co rozlitá voda z jinak nenápadného toku již několikrát ohrozila obyvatele Nemilan a Slavonína. Finance získalo vedení města spolu s Povodím Moravy z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Město Olomouc navíc přispělo částkou 2,4 milionu korun na čištění zatrubněné části toku.

Čištění Nemilanky je jen jedním z celého komplexu protipovodňových opatření. „V budoucnu je žádoucí zadržet povrchovou vodu v krajině, provést opatření na zemědělské půdě a vybudovat poldr, který by vodu zadržel. Je to velmi složitý a finančně náročný proces, který naráží na vlastnické vztahy i otázky ochrany přírody i krajiny,“ vysvětlil primátor Martin Novotný. „Magistrát se bude také věnovat kontrolám nakládání s vodami v lokalitě Horní Lán, kde je obchodní centrum,“ doplnil Petr Loyka.

 

publikováno 8. prosince 2011, 12:00aktualizováno 15. ledna 2012, 21:28 štítky: Nemilanka, Olomouc, čištění koryta, ZVHS,