Vodohospodáři s dobrovolníky zbavovali řeky na Moravě odpadků

BRNO – Pracovníci státního podniku Povodí Moravy se spolu s dobrovolníky nejrůznějších organizací podíleli na každoročním sběru odpadků z okolí vodních toků. Téměř tři desítky zájemců se například zúčastnily už 12. ročníku akce Jarní čištění Říčky v Mariánském údolí v Brně-Líšni, kterou pravidelně pořádá Tábornický klub Sokoli z České tábornické unie ve spolupráci s městskou částí a správcem toku. „Celkem z řeky odstranili více než tři tuny rozličného odpadu, což znamenalo padesátku pytlů,“ ocenil dobrovolnou pomoc milovníků přírody generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Provoz Brno zajišťoval také sběr odpadků na příbřežních pozemcích v okolí Svratky, konkrétně v lokalitě „Poříčí“ ve městě Brně, kde jsou nábřeží tvořené opěrnými zdmi z kyklopského zdiva*. Řeku čistili také v lokalitě jižanských cyklostezek v katastrálním území Přízřenice, Dolní i Horní Heršpice a Komárov. Pozadu nezůstali ani s úklidem na březích a vodní ploše Brněnské přehrady, zejména v lokalitách Kozí Horka, Rakovec, hráz vodního díla Brno a pozemků od objektu Policie ČR až po Sokolské koupaliště.

V okolí řeky Svitavy se uskutečnil dvoudenní úklid, zpočátku v úseku od mostu Hladíkova na katastru Brna-Černovic proti toku až po jez Radlas na katastru Zábrdovice. Druhý den se pracovníci provozu věnovali sběru odpadků nad jezem Radlas až po most Cejl-Zábrdovická a Svitavskému náhonu od Stavidla Radlas u Intersparu po Tkalcovskou a dále otevřenému úseku náhonu na ulici Plynárenské. „Okolí jezu Radlas lze označit za problematickou lokalitu, kterou jsme se snažili řešit před lety i spoluprací s brněnskou pobočkou Sdružení Podané ruce,“ uvedl ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga.

Sdružení provádí průběžný sběr nebezpečných předmětů, injekčních stříkaček a dalšího závadného materiálu po narkomanech v zelených plochách místních částí Brna. Po vzájemné dohodě zaměří terénní pracovníci sdružení pozornost přímo k uvedeným problémovým lokalitám a odbornou likvidací tohoto materiálu přispějí nejen k bezpečnějšímu provádění údržby vodních toků, ale i bezpečnosti veřejnosti vůbec.

V uplynulém víkendu se na úklidu odpadů podél koryta toku Svitavy mezi Adamovem a Blanskem podílel blanenský skautský oddíl. Dobrovolníci zde celkem zlikvidovali 1430 kg komunálního odpadu. Za uložení 98 pytlů na skládku zaplatil správce toku přes 4000 korun. Rybáři z místní organizace v Letovicích pak sbírali odpad v rámci vzdutí vodního díla Letovice, odkud odvezli na skládku tři čtvrtě tuny materiálu. 

Zaměstnanci Povodí Moravy, s.p. posbírali také v jarních měsících na březích a hrázích vodního díla Nové Mlýny asi 45 pytlů odpadu, především plastů, skla a papírů. Z travních porostů na vzdušných lících hrází vysbírali navíc asi tři kubíky kamenů, které tam přemístili rybáři z opevnění návodních lící. „O úklid hlavní hráze na střední nádrži VD Nové Mlýny se postaralo občanské sdružení Beseda, vodohospodáři jim poskytli pytle a odvoz odpadů,“ uvedl ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek.

Provoz Zlín oslovili hasiči z Holešova, kteří uspořádali každoroční akci Čistá Rusava. Spolu s pracovníky státního podniku se na ní podíleli Město Holešov, Místní rybářská organizace, Skauti, Junáci, Skřítci o.s. a holešovští hasiči.

Pravidelný úklid koryt toků a jejich břehů po jarních vodách provádí také provoz Olomouc. Vedle městských tratí, například Moravy, Střední Moravy, Trusovického potoka a Bystřice v Olomouci, Moravy a jejích ramen v Litovli, Sitky ve Šternberku, Oskavy v Uničově, Třebůvky v Lošticích a Moravské Třebové či Malonínského potoka v Jevíčku, stihli letos uklidit toky i v úsecích mimo zastavěná území obcí a měst. Nasbírali a na skládku odvezli téměř 1,5 tuny nejrůznějších odpadků.

Obec Bystrovany využila nabídky rukavic a pytlů na odpad a zařídila vyčištění řeky Bystřice ve svém katastrálním území. Vodácké sdružení Rafting Morava se zase postaralo o vodní tok Střední Morava v úseku od městské části Olomouce Řepčín po obec Horka nad Moravou. Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví opět splují vodáci a budou sbírat odpad z řeky Moravy v úseku mezi Litovlí a Horkou nad Moravou. „Jen loni zde na deseti kilometrech našli 1,7 tuny odpadu, mezi kterým byly i nebezpečné chemikálie,“ upozornil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. 

*Kyklopské zdivo je z nepravidelných kamenů a využívá se pro opěrné zdi u mostů, tunelů nebo nábřežních stěn. Zdivo se neomítá, pouze se po vyzdění spáruje.

publikováno 16. května 2013, 09:31 štítky: čištění řek, úklid, dobrovolníci, čištění koryta,