Vodohospodáři vyčistili Dolanský a Dědinkovský potok

Státní podnik Povodí Moravy zajistil v uplynulých měsících vyčištění Dolanského a Dědinkovského potoka. Tyto drobné vodní toky převzal podnik v rámci transformace Zemědělské vodohospodářské správy. Od loňského listopadu do letošního února zmizelo z obou koryt téměř 1400 m3 sedimentů.

OLOMOUC – Bezmála 1400 krychlových metrů sedimentů odstranil z Dědinkovského a Dolanského potoka na Olomoucku státní podnik Povodí Moravy. Práce na obou tocích, převzatých v rámci transformace Zemědělské vodohospodářské správy, běžely od loňského listopadu do letošního února. „Žádosti o pročištění převzatých vodních toků jsme registrovali nejenom od obcí, ale i jednotlivců,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

Většina z obdržených žádostí podle něj poukazovala zejména na dlouhodobě zanedbaný stav břehových porostů, zanesená koryta toků a následné ohrožení osob a majetků při zvýšených vodních stavech. Konkrétně Dolanský potok byl značně zanesený a měl sníženou kapacitu průtočného profilu. „Při trvale zvýšené hladině spodní vody se pak postupně zanášely výusti dešťových vod z obytných objektů,“ popsal David Fína s tím, že těžbě nánosů a urovnání břehů předcházelo odstranění břehových porostů.

Odtěžení nánosů na požadovanou úroveň, tedy na pevné dno, se uskutečnilo v intravilánu obce Dolany. Stavbaři pracovali téměř na dvou kilometrech toku od prosince 2012 do února 2013 a ze zástavby obce odvezli asi 800 m3 sedimentů.

O pročištění Dědinkovského potoka požádali i občané z Dědinky, na což reagoval olomoucký provoz v listopadu roku 2011 terénní pochůzkou a detailním seznámením se situací. V červenci roku 2012 byla hotová projektová dokumentace a před koncem listopadu převzal staveniště vybraný zhotovitel.

Vlastní stavební práce na Dědinkovském potoce obsahovaly odtěžení nánosů z koryta toku a odstranění náletových dřevin z průtočného profilu. Hustá zástavba na příslušném území přitom stavebníkům komplikovala přístup k velké části úseku. „Některé objekty, například opěrné zdi, překrýval nános a jejich existence se dala pouze předpokládat,“ doplnil ředitel závodu Horní Morava. Použití těžké mechanizace přitom bylo kvůli stísněným poměrům nemožné, proto odtěžil nánosy v zastavěném území i v opěrných zdech minibagr.

Zhotovitel zahájil práce 21.11.2012 a ukončil je 31.12.2012, přičemž odtěžil celkem 595 m3 nánosů a odstranil také 110 m2 křovin. Při stavbě rovněž zlikvidoval nelegálně postavený mostek, který zhoršoval odtokové poměry a přispíval k zanášení koryta toku. Vytěžený materiál nakonec stavebníci uložili na skládku v Medlově.

publikováno 18. března 2013, 14:04 štítky: Olomouc, zkapacitnění koryta, čištění koryta,