Z řeky Olšavy v Bojkovicích zmizelo 1000 m³ nánosů

BOJKOVICE – Státní podnik Povodí Moravy odstranil v rámci běžné údržby vodních toků štěrkové nánosy z řeky Olšavy v Bojkovicích. Po odvozu asi 1000 mmateriálu se oprav dočkalo i samotné koryto řeky. Ve městě se jednalo již o druhou významnou stavební akci obdobného charakteru za poslední dva roky.

Zhruba kilometrový úsek řeky Olšavy v Bojkovicích je od konce loňského roku zbavený štěrkových sedimentů. Zaměstnanci Povodí Moravy, s. p. odtud v rámci běžné údržby vodních toků odvezli asi 1000 mnánosů, které uložili po dohodě s městem na pozemky v majetku Bojkovic. Opravou pak prošlo i samotné koryto řeky, které se dostalo do původního kolaudovaného stavu s obnovením parametrů a průtočné kapacity. “V posledních dvou letech se tu na Olšavě jednalo již o druhou významnou stavební akci obdobného charakteru,” připomněl ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek.

Podle něj je říční koryto ve středu města obklopeno přilehlou zástavbou. Pohyb stavebních strojů byl tak obtížný a následný odvoz sedimentů možný pouze ze tří míst. Stavební akci předcházelo projednání záměru s příslušnými orgány ochrany přírody a Moravským rybářským svazem. Samotná oprava koryta Olšavy pak spočívala v doplnění chybějících částí břehového opevnění, stabilizaci dna pomocí kamenných prahů a opravách spádových stupňů.

Práci kolektivu vedoucího provozu Uherské Hradiště (Povodí Moravy, s.p.) Martina Zábrany při čištění koryta Olšavy ocenilo děkovným dopisem i vedení města. “Práce byla vykonána kvalitně, což dokladují i pozitivní reakce od občanů,” uvádí v dopise starosta Bojkovic Petr Viceník s tím, že věří v dobrou spolupráci se státním podnikem i v dalších letech.

Provoz Uherské Hradiště má nyní podle Martina Zábrany dále na starosti například první etapu odstranění nánosů z Březnice v Bílovicích. Účelem je obdobně jako na Olšavě v Bojkovicích obnovení parametrů a průtočné kapacity koryta řeky tím, že se dostane do původního kolaudovaného stavu. Na vodním díle Luhačovice pak bude vyměněno dosavadní zábradlí, nevyhovující bezpečnostním předpisům. V nejbližší době začne i výměna části technologie na vodních dílech Bojkovice a Ludkovice, konkrétně potrubí spodních výpustí a osazení regulačního uzávěru. 

publikováno 26. ledna 2012, 08:38aktualizováno 26. ledna 2012, 08:39 štítky: čištění koryta, odtěžení nánosů, Bojkovice, Olšava,