Zkapacitnění koryta Bečvy v lokalitě Přerov „U loděnice“

PŘEROV – Povodí Moravy, s.p. zahájilo v Přerově odstraňování štěrkopískového nánosu z koryta řeky Bečvy v lokalitě nad lávkou „U loděnice“. Jedná se o pokračování prací na odstranění rozsáhlého nánosu, který je následkem povodňových událostí z roku 2010. 

V sobotu 21. července 2012 zahájili vodohospodáři každoroční snížování hladiny na jezu Přerov. V návaznosti na opadnutí hladiny v nadjezí byly zahájeny práce na odstranění rozsáhlého štěrkopískového nánosu a zkapacitnění koryta řeky Bečvy v lokalitě nad lávkou „U loděnice“.

Jedná se o pokračování prací na odstranění nánosu, který je následkem povodňových událostí z roku 2010. Období pravidelného snížení hladiny na jezu Přerov vytvoří pro vytěžení nánosu optimální podmínky. Akce navazuje na loňské práce a spočívá v odtěžení štěrkopískového nánosu v intravilánové části města Přerova. Cílem je obnovit kapacitu průtočného profilu a zejména připravit koryto řeky na pravidelný jarní ledochod na Bečvě.

„Očekáváme vytěžení cca 2500 – 3000 m³ materiálu. Nánosy nejsou letos příliš velké, je to hlavně díky tomu, že těžbu provádíme od roku 2010 pravidelně“ doplnil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

Akce probíhá s udělením výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů, která práce termínuje právě na období pravidelného červencového srážky na jezu Přerov. Samotný způsob provádění prací byl mimo jiné projednáván s vládními i nevládními organizacemi ochrany přírody. Po stránce ekologické na danou akci dohlíží odborný hydrobiologický dozor, který monitoruje celé vypuštěné nadjezí jezu Přerov.

publikováno 23. července 2012, 13:27 štítky: Přerov, čištění koryta,