Administrativně technický pracovník – Veselí n/M

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

administrativně technický pracovník
(zástup za MD a RD)

Místo výkonu funkce: provoz Veselí n.M., Benátky 1147, 698 20 Veselí n.M. 

Termín nástupu: duben 2021, příp.dohodou

Požadovaný profil:

 • středoškolské vzdělání s maturitou ekonomického směru
 • dobrá znalost právních předpisů a norem týkajících se daňových předpisů, evidence majetku a oběhu dokumentů a další administrativní agendy
 • praxe v oboru administrativní činnosti výhodou
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, týmová práce
 • organizační a komunikační schopnosti
 • velmi dobrá uživatelská znalost PC
 • řidičské oprávnění sk. „B“

 Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • zajišťuje výkon spisové služby provozu
 • zodpovídá a vede evidenci docházky zaměstnanců provozu
 • zajišťuje účetní doklady provozu a jejich oběh
 • vede evidenci veškerého majetku a zařízení provozu
 • zajišťuje a vede OOPP a zdravotní prohlídky zaměstnanců provozu
 • zajišťuje další běžnou agendu provozu
 • plní úkoly, které vyplývají ze souvisejících závazných legislativních předpisů a vnitropodnikových norem (VPN)
 • plní další úkoly dle pokynů vedoucího provozu. 

Bližší informace: Ing. Lukáš Navrátil, vedoucí provozu, tel. 602 756 291 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 31. 1. 2021. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 13. ledna 2021, 11:38