Chemik – Olomouc

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje vnitřní výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

chemik

zástup za MD a RD

Místo výkonu funkce: Olomouc, U Dětského domova 263, Olomouc 772 11 

Termín nástupu: ihned (případně dohodou) 

Požadovaný profil:

 • středoškolské vzdělání v oboru chemie,
 • zkušenosti s analýzami v oblasti základního chemického rozboru (stanovení pH, vodivosti, zákalu, BSK, CHSK, NL, RL, RAS, KNK, ZNK, NH4+, NO3-, NO2-),
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • časová flexibilita,
 • práce v kolektivu,
 • znalost práce na PC (zejména MS Office, databázový laboratorní informační systém),
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost,
 • praxe v oboru vítána,
 • ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • provádění laboratorních analytických prací při rozborech vod (gravimetrie, odměrné analýzy, spektrofotometrie apod.),
 • příprava zkušebních roztoků,
 • příprava vzorkovnic pro odběr vzorků,
 • provádění vzorkování povrchových vod,
 • provádění měření vybraných fyzikálně-chemických parametrů v terénu,
 • zpracování podkladů k výsledkům zkoušek,
 • práce s laboratorním databázovým programem za účelem evidence výsledků analýz,
 • plnění dalších úkolů podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností,
 • odpovědnost za dodržování pravidel a postupů vodohospodářských laboratoří.

Bližší informace: Ing. Marek Burian, Ph.D., vedoucí útvaru VH laboratoří, tel. 541 637 350, email: burian@pmo.cz 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail soukup@pmo.cz do 7. 3. 2021. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 16. února 2021, 12:58