Odborný technický pracovník útvaru mezinárodních projektů a dotací

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

Odborný technický pracovník útvaru mezinárodních projektů a dotací

Místo výkonu funkce: útvar mezinárodních projektů a dotací, ředitelství podniku,Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Termín nástupu: ihned (dohodou)

Požadovaný profil:

 • Minimálně středoškolské vzdělání stavebního nebo ekonomického směru.
 • Výhodou znalost vodohospodářských staveb, procesů v investiční výstavbě.
 • Praxe nejméně 1 rok na pozicích investiční referent, projektový manažer, administrátor dotací na vodohospodářských, dopravních nebo jiných inženýrských stavbách.
 • výhodou znalost stavebního a vodního zákona (zák. č. 183/2006 a 254/2001 Sb.) a dalších právních předpisů upravující problematiku přípravy a provádění staveb
 • Zkušenosti s dotační agendou, znalost prostředí poskytovatelů dotací
 • Dobré uživatelské znalosti práce s PC, především MS Office
 • Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti. Schopnost samostatné práce a operativního rozhodování.
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání.
 • Platné řidičské oprávnění sk. B.

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • je styčným informačním bodem pro všechny účastníky realizace zadaných investičních akcí (projektů) v oblasti zajištění a čerpání finančních zdrojů
 • vede agendu dotačních akcí – zabezpečuje přehledy, evidenci, vyhodnocování akcí (staveb) a podklady pro zajištění jejich financování jak pro interní potřebu podniku, tak i pro externí orgány a instituce
 • zpracovává přehledy dokončených akcí dle jednotlivých zdrojů financování
 • zabezpečuje ukládání dokumentace dokončených akcí do centrální spisovny
 • zabezpečuje podklady ke smlouvám o účasti na programu a ke smlouvám o financování
 • spolupracuje při přípravě investičních akcí
 • spolupracuje při přípravě podkladů pro věcný a finanční plán
 • poskytuje součinnost při přípravě podkladů a dokladů během kontrol ze strany poskytovatelů dotací či kontrolních institucí

 

Bližší informace: Ing. Ludmila Kovářová, vedoucí útvaru mezinárodních projektů a dotací, tel. 541 637 513, kovaroval@pmo.cz

 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz
do 19. 9. 2021
. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která můžeuplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 7. září 2021, 09:28aktualizováno 7. září 2021, 10:04 štítky: kariéra, pracovní nabídka,